Welk woonproject komt op Donysite?

STAD LEGT STRIKTE RICHTLIJNEN VAST BIJ PUBLIEKE VERKOOP

Het poortgebouw van de Donysite moet behouden worden.
Foto's Kristien Bollen Het poortgebouw van de Donysite moet behouden worden.
Het schepencollege keurde zopas de verkoop van de Donysite goed. Het ongeveer 55 are groot terrein gelegen aan de Donystraat, Kapelstraat en Veldbornstraat zal plaats maken voor een tachtigtal woningen. "De projecten zullen beoordeeld worden op diversiteit van woontypes, met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen", zegt schepen van Stadsontwikkeling, Jos Mombaers (Tienen Vooruit!).

Op het terrein bevond zich de stedelijke school nr1 langs de Veldbornstraat en het Charles De Jaegherinstituut langs de Donystraat. Deze laatste school was een technische school voor meisjes, beter bekend als De Rode Poort. De stedelijke school werd in het jaar 1983 opgeslorpt door het PITO (nu PISO). De laatste afdeling haartooi heeft de site verlaten in het jaar 1985 om zich te vestigen in de nieuwe PISO-gebouwen aan de Alexianenweg.

Het te behouden poortgebouw is vooraan links te zien, de zwarte blokken worden ingevuld met wooneenheden en er is ook ruimte voorzien voor groene zones.
repro BOLLEN Het te behouden poortgebouw is vooraan links te zien, de zwarte blokken worden ingevuld met wooneenheden en er is ook ruimte voorzien voor groene zones.

Groene ruimtes

"De stad kiest bewust voor een publieke verkoop op voorwaarde dat er op de site een kwalitatief project wordt ontwikkeld dat aansluit op de ruimtelijke visie van de stad", benadrukt schepen Mombaers. "Zo zal het gebouw langs de Veldbornstraat, de vroegere school nr1, dat dateert uit de periode tussen de twee Wereldoorlogen, behouden moeten blijven, zoals trouwens ook het herenhuis langs de Donystraat. De overige gebouwen kunnen gesloopt worden om plaats te maken voor architecturaal waardevolle gebouwen, groene publiek toegankelijke ruimtes en trage wegen, die onder meer de Kapelstraat met de Donystraat zullen verbinden. Binnen het gebied zal de koper een mix van appartementen met één of meerdere slaapkamers, grondgebonden woningen en klusappartementen voorzien."


"Klusappartementen komen overgewaaid vanuit Nederland. Het zijn ruwbouwappartementen die de koper quasi volledig zelf kan afwerken, waardoor de aankoopprijs aantrekkelijker wordt."

Diversiteit

De koper wordt dus de verplichting opgelegd te bouwen of te renoveren volgens vastgelegde richtlijnen.


"Wat bijzonder vernieuwend is, is dat de kandidaat-koper ook zal beoordeeld worden op basis van de diversiteit van het aanbod aan woontypes in het project. Het project dat het best tegemoetkomt aan de wensen van de stad qua diversiteit van het aanbod krijgt meteen de volle 15 van de 100 punten. Zo wenst de stad bijzondere aandacht voor jonge gezinnen te besteden naast ruimte voor vrij beroepen, een buurtwinkel en een ontmoetingslokaal", aldus schepen Mombaers.

Juni 2018

De aankoopvoorstellen zullen beoordeeld worden door een evaluatiecommissie die aan het college van burgemeester en schepenen een advies tot toewijzing zal voorleggen. De uiteindelijke toewijzing is gepland in juni 2018.