Weer nieuwe partij erbij na breuk met Tienen Plus

LOOZEN START BURGERBEWEGING NADAT ZE GESCHRAPT WORDT ALS LIJSTTREKKER

Samen met onder meer Nico Degroodt en Annemie Minten trekt Marie-Claire Loozen (links) met De Burgerbeweging naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Bollen Samen met onder meer Nico Degroodt en Annemie Minten trekt Marie-Claire Loozen (links) met De Burgerbeweging naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Stadspartij Tienen Plus heeft beslist de samenwerking met de voorgedragen lijsttrekker, Marie-Claire Loozen, te beëindigen. "We danken Marie-Claire voor haar korte, maar krachtige bijdrage. De stadspartij gaat nu op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018", meldt Danny Puyneers, voorzitter van Tienen Plus. Loozen blijft echter niet bij de pakken zitten en start De Burgerbeweging op.

In mei kondigde Tienen Plus nog aan dat Marie-Claire Loozen lijsttrekker zou worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en nu al maakt het partijbestuur bekend dat het Loozen dumpt. "De voorbije maanden kregen we de kans om elkaar beter te leren kennen en bepaalde standpunten van de stadspartij verder uit te diepen en te verbreden." En daar moet het schoentje gekneld hebben.

Danny Puyneers, voorzitter Tienen Plus.
Bollen Danny Puyneers, voorzitter Tienen Plus.

Spoedvergadering

Marie-Claire Loozen vernam het nieuws naar eigen zeggen toen de regionale zender haar contacteerde om een reactie. "De vergadering waarin dit besluit is genomen, is er een waarop ik zelf niet uitgenodigd was. Het merendeel van de bestuursleden was evenmin aanwezig. Normaal was er maandag een vergadering voorzien, maar de voorzitter nodigde blijkbaar enkelen uit voor een spoedvergadering. Slechts vijf bestuursleden van de 11 waren hierop aanwezig. Een minderheid heeft deze beslissing dus genomen."


Tienen Plus bestaat (of bestond) voornamelijk uit ex-N-VA-kandidaten, waaronder de gemeenteraadsleden Annemie Minten en Danny Puyneers. In mei dit jaar vroeg men Marie-Claire Loozen om de rangen te versterken en bood men haar de plaats van lijsttrekker aan. Aan dit korte huwelijk van amper vier maand komt nu dus een eind. Maar Loozen geeft het nog niet op en trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met De Burgerbeweging. Ze krijgt hierbij steun van Annemie Minten, Nico Degroodt, Gerda Rotty, Marijke Dermul en Nanc Beelen, die samen met haar de overstap maken. "De vlag van de stadspartij Tienen Plus dekt totaal niet de lading van de burgerbeweging. Daarom zetten zes bestuursleden een nieuwe stap", zegt Loozen.

"Puur negativisme"

"Zij stelden vast dat de stadspartij Tienen Plus overheerst wordt door oude politieke cultuur, extreme personencultus en negativisme. De talrijke negatieve, onrealistische en ondoordachte berichten die door Danny Puyneers en Johnny Hion op de sociale media worden geplaatst zijn er slechts één voorbeeld van. Puur negativisme waarbij enkel problemen worden aangekaart, maar waar geen enkele aanzet tot oplossing wordt aangeboden. Bij dit soort prehistorisch hocus-pocus is niemand gebaat. Dan moet je dus durven de stekker eruit trekken."


Zelf wil Loozen niet spreken van een partij maar van een beweging. "De Burgerbeweging is een onafhankelijke en politiek ongebonden groep van mensen die op een vernieuwende, positieve en transparante manier de stad willen besturen. Door het uitbouwen van een burgerbeweging willen wij via maximale betrokkenheid, inspraak én beslissingsrecht van burgers keuzes maken voor de toekomst van onze stad. Wij willen een laboratorium voor lokale, directe democratie uitbouwen. Het stadhuis moet letterlijk een dynamisch huis van en voor de burgers worden waar samen met alle inwoners van Tienen concreet gestalte gegeven wordt aan de toekomst. Ons project is te mooi om af te laten breken. Wij geloven in een burgerbeweging pur sang. Wij blijven ons engageren om de burgerbeweging alle kansen te geven om uit te groeien tot een breed gedragen forum van directe democratie. Wij willen burgers verzamelen en inspraak geven over het te volgen traject voor Tienen."

Burger bepaalt agenda

In september start De Burgerbeweging al met een nieuw initiatief. "Elke maand willen we burgers uitnodigen om de agenda van de gemeenteraad te bespreken. Er zal niet alleen informatie gegeven worden over de geagendeerde punten, maar burgers kunnen ook thema's aankaarten die wij ter bespreking brengen op de gemeenteraad. Iedereen is van harte welkom."