Verbod op open vuren en kampvuren

De stad Tienen voert een verbod in het houden van kampvuren op Tiens grondgebied. Ook vuren in brandkorven wordt verboden met één uitzondering, het gebruik van de barbecue , op voorwaarde dat deze op een onbrandbare ondergrond staat zodat de houtskool geen gasbrand kan veroorzaken en dat er blusmiddelen voorzien zijn. Vuurwerk afsteken en onkruidbranders gebruiken, is eveneens niet toegelaten. De maatregel geldt tot aan het einde van de droogteperiode. (VDT)