Uitbreiding bewonersparkeren

De gemeenteraad van Tienen heeft een uitbreiding van het bewonersparkeren goedgekeurd. Voortaan kunnen inwoners die aan de kant van het stadscentrum op de Kabbeekvest en Albertvest wonen, ook een bewonersparkeerkaart aanvragen.

Na de heraanleg van de Sliksteenvest, Leopoldvest en Bergévest wordt het bewonersparkeren ook hier toepassing.


Bewoners van straten in het centrum van Tienen die tot een blauwe zone of een zone betalend parkeren behoren, kunnen een bewonersparkeerkaart aanvragen. Met de kaart kan men parkeren in alle straten die tot dezelfde zone behoren, met uitzondering van straten waar betalend parkeren van toepassing is of waar er geen parkeerplaatsen zijn. Ook bewoners die over een garage beschikken, kunnen een bewonersparkeerkaart aanschaffen. Zo'n kost 40 euro per jaar of 10 euro per drie maanden en kan aangevraagd worden in de Parkeershop op de Grote Markt.

Meer straten

De gemeenteraad keurde nog een aantal andere wijzigingen goed. "De inwoners van de Rijschoolstraat, Goossensvest, Meendijkstraat, Mulkstraat en Defijngang kunnen hun auto in meer straten kwijt", zegt schepen van Mobiliteit, Tom Roovers (Groen). "Zone F wordt immers toegevoegd aan zone E. In de Beauduinstraat is bewonersparkeren toegelaten vanaf huisnummer 108. In dit gedeelte van de straat zijn er immers geen handelspanden en is de benaming handelsstraat niet meer van toepassing. Ook de parking op de hoek van de Oude Leuvensestraat en de Albertvest, schuin tegenover café 't Hoekske, wordt in een zone voor bewonersparkeren opgenomen."


(VDT)