Stinkend goedje loopt in Kleinbeek

MESTZAK AAN STRATEMSEWEG ALLICHT DOOR CONSTUCTIEFOUT GESCHEURD

De mest belandde in de Kleinbeek. Natuurpunt brengt de schade nog in kaart.
Vanessa Dekeyzer De mest belandde in de Kleinbeek. Natuurpunt brengt de schade nog in kaart.
Medewerkers van Natuurpunt Velpe-Mene stelden vast dat een mestzak aan de Stratemseweg in Kumtich - allicht door een constuctiefout - gescheurd was. Het goedje liep over de Zijpstraat rechtstreeks de Kleinbeek in en vervolgens in het bekken aan de rotonde en verder via de Kleinbeek richting natuurgebied Aardgat en de Gete.

"Dat wil dus zeggen dat de inspanningen van het beheer op het terrein verloren gaan", stelt Hugo Abts van Natuurpunt. "We vragen aan de stad dat ze bij vergunning van mestzakken extra maatregelen oplegt.


Na de melding kwam de politie ter plaatse en werd er een pv opgemaakt. Ook de brandweer werd ingeschakeld om de rijweg proper te maken.


"We hebben de stad, de milieu-inspectie en de mestbank op de hoogte gebracht", klinkt het bij Natuurpunt, die de schade momenteel nog in kaart brengt. "In dit geval kan de soortenrijkdom op het terrein aangetast worden en uiteraard wordt ook het waterleven beïnvloed. En dan moeten we nog afwachten wat het effect op natuurgebied Aardgat zal zijn."

Regen verdund spul

"Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft gisteren samen met een wateronderzoeker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het incident onderzocht", reageert Mie Van den Kerchove, communicatieverantwoordelijke VMM. "Ook toezichthouders van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn ter plaatse gegaan. Zij konden via de exploitant achterhalen dat het incident veroorzaakt is door een constructiefout aan de mestopvangzak. Omdat de weg iets lager dan de akkers lag, is de vloeibare mest een heel eind over de weg afgestroomd om vervolgens een eind verderop in de gracht te stromen. Stroomafwaarts van die locatie is het grachtenstelsel als gevolg van dit incident bezoedeld met mest. Uit de vaststellingen is gebleken dat er een negatieve impact was op de waterkwaliteit maar dat deze toch beperkt is gebleven omdat de aanzienlijke regenval van afgelopen nacht ervoor gezorgd heeft dat de verontreiniging is verdund en weggespoeld."


Bij Natuurpunt vindt men het onbegrijpelijk dat de stad geen verplichte voorwaarden oplegt bij het verlenen van vergunningen voor mestzakken. "Met een dijk rond de zak zouden dergelijke voorvallen vermeden kunnen worden. Zo kan er in nood een tijdelijke opvang gecreëerd worden en de mest vervolgens opgepompt kan worden. Het is ook onbegrijpelijk dat er een vergunning afgeleverd wordt waar bij een dergelijk incident direct afvloeiing in de beek of greppels kan gebeuren. Dat is de kat bij de vis zetten. Vorig jaar is er al hetzelfde gebeurd in de Velpe en nu zijn het Zeypveld en de Kleinbeek aan de beurt."


"Ik ben het met hem eens dat de plaatsing van dergelijke mestzakken bij vergunning moet bekeken worden", reageert schepen van Milieu, Tom Roovers (Groen).