Stijging aantal coronapatiënten in RZ Tienen

RZ Tienen
RV RZ Tienen
Het aantal opnames van coronapatiënten in RZ Tienen is de laatste dagen flink gestegen. Terwijl het ziekenhuis aan het begin van de week nog maar 13 bevestigde Covid-19-patiënten opgenomen had, staat het totaal nu al op 25. Vier van hen hebben intensieve zorgen nodig en twee patiënten worden beademd. 

“Hoewel dit een flinke stijging is, hebben we de situatie nog steeds onder controle”, zegt algemeen directeur dokter Hans Struyven. “Door de afbouw van niet-dringende ingrepen hebben we veel bedden kunnen vrijmaken en zitten we voorlopig aan een derde van onze maximumcapaciteit voor coronapatiënten.” 

Verder mochten de eerste twee Covid-19-patiënten het ziekenhuis alweer verlaten. “We bekijken de mogelijkheden om patiënten sneller te ontslaan en werken hiervoor nauw samen met verschillende zorgpartners zoals de lokale huisartsengroep, woonzorgcentra, zelfstandige verpleegkundigen, Alexianen Zorggroep Tienen en het Wit-Gele Kruis. Deze twee laatsten openen binnenkort een schakelzorgcentrum waar coronapatiënten worden opgevangen die klaar zijn om het ziekenhuis te verlaten maar nog niet naar huis kunnen”, besluit Struyven.