Stad wil sluikstorters ontmaskeren

MOBIELE ZWERFVUILCAMERA'S MOETEN HARDNEKKIG 'ASOCIAAL GEDRAG' VERHELPEN

Schepen Tom Roovers aan de Defijngang, een populaire plaats bij sluikstorters.
Foto Bollen Schepen Tom Roovers aan de Defijngang, een populaire plaats bij sluikstorters.
De stad Tienen wil door een samenaankoop via Ecowerf mobiele zwerfvuilcamera's inzetten. Die zijn volgens schepen van Leefmilieu en Afvalbeleid Tom Roovers (Groen) heel erg nodig omdat zwerfvuil een constante in de stad blijft. "Dit jaar wordt er zo snel mogelijk effectief werk gemaakt van die camera's."

Het probleem van sluikstorten is al jaren gekend in het Tiense en de situatie verbetert er maar niet op. "Ik zou van een stagnatie spreken", zegt schepen Roovers. "Vanaf 2014 werd er ook voor papieren sluikstort een vaststelling opgemaakt. Er waren echter veel gevallen van verloren documenten, waarbij het moeilijk was om te bewijzen dat deze moedwillig waren weggegooid. In vele gevallen was het zelfs duidelijk dat dit niet het geval was. Daarom is het reglement vanaf januari 2016 opnieuw aangepast. Daardoor is het aantal verslagen van sluikstort van ongeveer 170 in 2015 gedaald naar 81 in 2016, wat nog steeds meer is dan de 30 à 34 van de jaren 2011-2013. Bekende hotspots zijn de glasbollen aan de Defijngang of aan warenhuis Carrefour, de berm langs de Tramstraat of de Gallicstraat."

Asociaal gedrag

Schepen Roovers kondigde het vorig jaar al aan: de stad wil camera's inzetten om sluikstorters op heterdaad te kunnen betrappen en hierna te beboeten. "Dit is de enige manier om deze mensen van hun asociale gedrag af te brengen", meent de schepen. "Maar men moet goed weten waarmee men begint. Het bekijken van de beelden is enorm arbeidsintensief. Daarom heb ik vanaf mijn aanstelling geijverd om dit samen met andere gemeenten aan te kopen. Zo kunnen we beurtelings een camera inzetten op ons grondgebied en is dit haalbaar qua personeelsinzet. Een samenaankoop via Ecowerf leek mij logisch. Daarom heb ik dit op mijn eerste raad van bestuur daar aangekaart."

Kortetermijnplanning

Schepen Roovers kreeg enthousiaste reacties van andere gemeenten en Ecowerf heeft dit nu op hun planning gezet. "Wij hebben intussen getuigenissen gehoord van de werkwijze van een andere afvalintercommunale, en vorige week waren zowel onze stad als Ecowerf aanwezig bij een studiedag van OVAM rond inzet van camera's om sluikstorten tegen te gaan. Wij blijven dus gaan voor dit scenario en blijven erop hameren om dit op korte termijn te kunnen implementeren."