Stad wil één centrale begraafplaats

KERKHOVEN VAN DEELGEMEENTEN LIGGEN VOL

De stad wil van het kerkhof aan de Aarschotsesteenweg een centrale begraafplaats maken.
Bollen De stad wil van het kerkhof aan de Aarschotsesteenweg een centrale begraafplaats maken.
De kerkhoven in de deelgemeenten van Tienen liggen vol. De stad droomt al jaren van één grote centrale begraafplaats aan de Aarschotsesteenweg, maar dat vraagt niet alleen de nodige tijd, maar ook het nodige medeleven. Het ligt immers gevoelig bij de mensen van de deelgemeenten om niet langer in hun dorp op het vertrouwde kerkhof begraven te kunnen worden.

"Er wordt al twintig jaar gedacht aan een centrale begraafplaats, omdat de kerkhoven in de deelgemeenten vol liggen", zegt schepen van Begraafplaatsen, Eddy Poffé (Open Vld). "Als de concessie van een graf afgelopen is, wordt de grafzerk verwijderd maar de stoffelijke resten blijven ter plaatse. Wanneer wij daar opnieuw iemand willen begraven, moet de grond eerst gesaneerd worden en moeten de stoffelijke resten herbegraven worden in een groot gemeenschappelijk graf. Het spreekt vanzelf dat dit een dure aangelegenheid wordt als men sporadisch tussen bestaande graven moet opgravingen doen. Er wordt dan gewacht tot alle concessies op een perceel verlopen zijn. Vandaar dat er nagenoeg geen plaats meer is op de begraafplaatsen van de deelgemeenten. En vandaar dat men er al jaren aan denkt om naar één grote centrale begraafplaats te gaan."


Maar dat is uiteraard een gevoelige materie.


"Voor de inwijkelingen gaat dat minder een rol spelen maar wij begrijpen heel goed dat mensen die daar geboren en getogen zijn, daar ook graag begraven willen worden", beseft schepen Poffé. "Dat is ook de reden waarom de toestand nog behouden blijft. Ik pleit er trouwens steeds voor om voor deze mensen voldoende plaats op de begraafplaatsen van de deelgemeenten te vrijwaren. Wat ik wel in de toekomst verwacht is dat men gaat stimuleren om te kiezen voor de centrale begraafplaats."

Aantrekkingskracht

De plannen liggen klaar om aan de Aarschotsesteenweg een mooie parkbegraafplaats te maken. "Op zich gaat dit de aantrekkingskracht van deze begraafplaats verhogen", vermoedt schepen Poffé. "Ondertussen worden de begraafplaatsen in de deelgemeenten ook groener. Maar dat neemt niet weg dat de capaciteit onvoldoende is. Ondertussen kennen we ook wel het fenomeen van de forse toename van crematies. Deze vorm van begraven neemt minder plaats in en maakt dat de druk op de begraafplaatsen minder groot wordt. Daarenboven heeft men hier ook de mogelijkheid om de as te verstrooien en stellen we een trend vast dat mensen meer en meer de as van de overledene mee naar huis nemen om daar te bewaren of te verstrooien."