Stad trekt weer geld uit voor projecten Noord-Zuid

De stad Tienen trekt dit jaar opnieuw 5.000 euro uit voor toelagen voor ontwikkelingssamenwerking. Deze betoelaging gebeurt op basis van een voorstel dat door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Tienen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Structurele projecten in Noord-Zuid perspectief met een aantoonbare band met Tienen, rond sensibiliserende en resultaatgerichte initiatieven die voldoen aan één van onderstaande voorwaarden, komen in aanmerking. Aanvragen zijn welkom tot uiterlijk zondag 9 september. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.tienen.be/oproep-toelagen-GROS. Het kan via mail gericht worden aan gros.tienen@gmail.com of opgestuurd worden naar GROS Tienen, secretariaat, Kumtichtraat 41, 3300 Tienen. Tijdens zijn algemene vergadering op 20 september stelt GROS Tienen vast welke van de tijdig ingediende en voldoende gemotiveerde aanvragen voor betoelaging voorgedragen worden aan de gemeenteraad. Het voorziene bedrag zal gelijk verdeeld worden over alle door de gemeenteraad aanvaarde aanvragen. (VDT)