Stad start met promofonds van 200.000 euro voor de Tiense ondernemers

Interieurwinkel The Shop in de Leuvensestraat is gesloten.
Bollen Interieurwinkel The Shop in de Leuvensestraat is gesloten.
Heel wat Tiense ondernemers worden getroffen door het coronavirus. De stad schiet in actie om die mensen te ondersteunen. “Het gaat enerzijds om fiscale maatregelen zoals het niet of met uitstel heffen van bepaalde belastingen en anderzijds om de oprichting van een promofonds dat gerichte acties ter ondersteuning van de lokale handel zal opzetten”, aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

In 2020 zal de terrassentaks geschrapt worden. Inningen van lokale belastingen voor ondernemers worden opgeschort tot 30 september. De markten zijn ondertussen afgeschaft, maar voor de voorbije periode in de coronacrisis waarin die nog toegelaten waren, is geen belasting op standplaatsen verschuldigd. “Bijkomend kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021", zegt eerste schepen Bram Delvaux (Open Vld).

De stad zal ook een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Daarvoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. “In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’”, zegt schepen van Economie Eddy Poffé (Open Vld). “Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt.”

De dienst economie stelt momenteel een lijst samen met handelaars die open zijn of met een webshop of afhaaldienst werken. Die lijst zal via www.tienen.be/corona ter beschikking gesteld worden en stimuleert de inwoners om hun inkopen lokaal te blijven doen. De stad engageert zich ook om betalingen aan leveranciers zo snel mogelijk uit te voeren.