Stad gelooft wel in Kwixx

Het schepencollege heeft opnieuw een overeenkomst afgesloten met de vzw Kwixx. De laatste tijd kwam er nochtans heel wat kritiek op de overkoepelende handelaarsvereniging van handelaars uit de Leuvensestraat. "We betreuren dat, maar we blijven pleiten voor samenwerking", reageert Bart Debbaut, Kwixx-voorzitter.

Kwixx krijgt van de stad een subsidie van 67.000 euro. Met deze uitkering versterkt de stad haar geloof in Kwixx. "We willen verder blijven inzetten op een wijkoverkoepelende samenwerking om zo de groeiende leegstand en concurrentie van onlineverkoop, shoppingcentra en grote retailparken tegen te gaan", klinkt het bij het Kwixx-bestuur.


Deze reactie is opvallend na de kritiek vanuit de Leuvensestraat, die Kwixx vorige week te verduren kreeg. "Van in het prille begin heeft een kleine groep handelaars in de Leuvensestraat zich tegen Kwixx verzet, omdat ze zich niet kunnen verzoenen met het idee dat er wijkoverschrijdend moet samengewerkt worden om de handel te stimuleren. De opmerking dat de middelen van Kwixx vooral gebruikt worden om Kwixx zelf en de wijk rond de voorzitter van Kwixx te promoten, is absolute onzin. Tot nu toe organiseerde Kwixx twee grote consumentenacties en een bijzonder geslaagde Kerstmarkt op de Grote Markt. Gelukkig zijn er genoeg handelaars in de Leuvensestraat die wel positief staan tegenover Kwixx", zegt Debbaut. (VDT)