Stad gaat samenwerking met Arktos aan

Schepen Gijsbrecht Huts is opgetogen over de samenwerking.
Bollen Schepen Gijsbrecht Huts is opgetogen over de samenwerking.

Het reguliere aanbod van de jeugddienst en andere vrijetijdsdiensten bereikt niet alle jongeren. Vooral de kwetsbare doelgroep valt uit de boot en vraagt een aanpak op maat. Daarom neemt de jeugddienst het Vlaams Expertisecentrum Arktos onder de arm.

Arktos heeft gedurende vijf decennia ervaring heeft opgebouwd in het laagdrempelig werken met jongeren en het ondersteunen van ouders, scholen en lokale overheden op dit vlak en gaat uit van een visie die de talenten en kwaliteiten van jongeren onderstreept. Deze tot ontplooiing laten komen in een positieve relatie tot de omgeving, vormt de basis voor wederzijds begrip, groeikansen en fijn samenleven. In praktijk betekent dit dat er in de eerste plaats contact gelegd moet worden met deze groep van jongeren. In het voorjaar 2019 wordt hiervoor een vormingswerker aangeworven.

“Vertrekkend van de interesses en competenties van de jongeren, zal de vormingswerker initiatieven nemen om hen te begeleiden en zo ook de kans op risicogedrag bij hen te verminderen”, vertelt schepen van Jeugd Gijsbrecht Huts (N-VA). “Waar mogelijk worden er bruggen geslagen met het bestaande vrijetijdsaanbod, maar indien nodig wordt er een aangepast aanbod voorzien dat beantwoordt aan hun specifieke noden.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.