Stad en provincie pakken foutparkeren aan

De stad pakt vanaf 1 september samen met de provincie het foutparkeren aan via gemeentelijke administratieve sancties (GAS). "Het voordeel van dit systeem is dat het geld van de boetes door de stad geïnvesteerd kan worden in maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen", aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Er zijn twee categorieën overtredingen: de lichtste categorie, 55 euro, betreft boetes voor overtredingen van een parkeer- of stilstandverbod in bijvoorbeeld een woonerf of voetgangerszone, of het parkeren voor een inrit of garage van een private eigendom. Wie parkeert of stilstaat op een plaats waar dit gevaar oplevert, riskeert een boete van 110 euro. "Overtreders zullen een brief van de provincie ontvangen samen met het PV", zegt korpschef Pierre Schippers. "De stad Tienen int de boete." Wanneer de overtreder niet akkoord gaat met de inbreuk, kan hij zijn opmerkingen indienen aan de hand van een bijgevoegd formulier, dat wordt opgestuurd naar de provincie. Nadien ontvangt de overtreder de beslissing waaruit blijkt of de boete al dan niet moet betaald worden. "Kan men zich niet vinden in de beslissing, dan heeft de overtreder nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de politierechtbank", besluit Partyka. (VDT)