Site naast Vianderdomein krijgt voorkeur

LOCATIE VOOR EENGEMAAKTE ZIEKENHUIS H. HART IS BEKEND

Het nieuwe ziekenhuis komt allicht op deze site naast het Vianderdomein aan de Hamelendreef.
Foto Bollen Het nieuwe ziekenhuis komt allicht op deze site naast het Vianderdomein aan de Hamelendreef.
De voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe centrale campus voor het Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen is bekend. Het gaat om de site naast het Vianderdomein aan de Hamelendreef, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health Campus.

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen met de stad Tienen en de provincie naar een geschikte locatie om zijn twee campussen, Campus St.-Jan en Campus Mariëndal, samen onder te brengen in een nieuw gebouwencomplex. "De huidige locaties voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze op te zetten", stelt algemeen directeur Hans Struyven van RZ Heilig Hart Tienen. Daarom werd in 2017 aan het studiebureau BUUR opdracht gegeven om volgende vier locaties verder te onderzoeken: de site Westelijke Ring, de site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten, de site ten oosten van de boomgaard, en de site stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de sporen. De derde optie bleek de beste te zijn. Het gaat concreet om de terreinen waarop vandaag fruitbedrijf Reynaerts, wijnhandel Van Geyseghem en de Bodemkundige Dienst van België gevestigd zijn.


"Deze locatie scoort gunstig op alle criteria van het onderzoek", zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Ann Schevenels. "Laat het duidelijk zijn dat dit nog maar een voorkeurslocatie is", benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening, Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). "Het ziekenhuis moet nu gaan onderhandelen met de eigenaars van de terreinen en bekijken wat financieel haalbaar is. Als blijkt dat deze locatie niet mogelijk is, zijn er nog valabele alternatieven. Maar de huidig gekozen site, vlakbij het centrum en te midden van het groen, lijkt ons wel ideaal."

Knal in het centrum

Marc Reynaerts is alvast gestopt met fruittelen.


"Voorlopig is er een eenjarig contract afgesloten met een fruitteler, die de boomgaarden bewerkt. Dat contract is telkens jaarlijks verlengbaar. Wanneer het ziekenhuis beslist om hier te komen bouwen, kan het dus ook opgezegd worden. Ik vind het alvast een schitterende locatiekeuze, knal in de stad. Het terrein hier, 12 hectare groot, biedt zeker voldoende ruimte voor de campus en een bijhorende parking in het groen."

Groene omgeving

"We danken de provincie en de stad Tienen om deze studie te faciliteren en we zijn blij met de gekozen locatie", zegt directeur Struyven. "De groene omgeving past perfect bij de principes van 'healing environment'. Nu volgt een 'natraject' van zes maanden, waarin het gesprek met de eigenaars en de omwonenden moet aangegaan worden, maar ook de financiële haalbaarheid en ontsluiting moet bekeken worden. We hopen hiervoor opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van stad en provincie."