S-Plus heeft vragen over toekomstbeleid senioren 

Oud-burgemeester Marcel Logist stelt zich vragen bij het seniorenbeleid.
Bollen Oud-burgemeester Marcel Logist stelt zich vragen bij het seniorenbeleid.
“Wanneer men van onze stad een toonbeeld wil maken van leeftijdsvriendelijke gemeente, zou er toch wat meer interesse mogen zijn voor de senioren in Tienen.” Dat zegt men bij S-Plus. 

“Omdat een vijfde van de bevolking tot de senioren behoort en omdat we in het beleidsplan 2020-2025 slechts drie zinnetjes terugvinden over dit seniorenaspect, is het nodig dat wij ons vragen stellen over het gevoerde beleid”, zegt oud-burgemeester en ondervoorzitter van S-Plus Vlaams-Brabant, Marcel Logist. Het stadsbestuur belooft het oprichten van een laagdrempelig infopunt voor senioren, maar een concrete datum hiervoor blijft uit.” 

Eisen

S-Plus maakte op de gemeenteraad van februari 2019 een lijvig eisenpakket over aan het voltallige schepencollege om de senioren meer in het beleid te betrekken. “We vragen ons eigenlijk af of men dit actieplan wel heeft doorgenomen. Is dit de burgerparticipatie waar het stadsbestuur zo de mond van vol heeft? Het stadsbestuur zou zich beter eens informeren bij de stad Mechelen omdat men daar werkt met een open adviserende seniorenraad.”

S-Plus vindt dat een verdere digitalisering, zoals die gepland staat, goed, maar vraagt wel dat er rekening wordt gehouden met de senioren. “Het beleid moet zich er ook van bewust zijn dat 20 procent van de bevolking nog geen computer heeft om zijn financiële verrichtingen of andere zaken te doen. Deze senioren laten hun bankzaken regelen door hun kinderen of een vertrouwenspersoon wat leidt tot een grote afhankelijkheid en verlies van hun autonomie. Als voorbeeld stellen wij de fusiegemeente Kumtich met ongeveer 3.000 inwoners: hier is nog zelfs geen bankautomaat voorhanden om de senioren hun geld te laten afhalen.”