Politiezones Tienen en LAN fuseren vrijwillig

SAMENWERKING MOET VANAF 2019 TOT MEER VEILIGHEID EN BETERE DIENSTVERLENING LEIDEN

Het politiehuis van Landen, dat in oktober 2015 geopend werd.
Foto Marc Baert Het politiehuis van Landen, dat in oktober 2015 geopend werd.
De politiezones van Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) gaan vanaf 1 januari 2019 een vrijwillige fusie aan. Dat werd gisteravond beslist op de politieraad na afloop van de haalbaarheidsstudie. "We zijn fier dat we dit samen met de vijf burgemeesters van het Hageland kunnen realiseren en op die manier meer veiligheid en een betere dienstverlening aan onze burgers kunnen garanderen", aldus Katrien Partyka (CD&V), Tiens burgemeester en voorzitter van de PZ Tienen-Hoegaarden.

Voorzitter van de PZ LAN, Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V), zegt dat een fusie nodig is. "Uit een rapport van Comité P blijkt dat een politiezone leefbaar is met 100 à 150 operationelen. PZ LAN beschikt er over 55 en PZ Tienen-Hoegaarden over 87. Samen vormen wij dus een leefbare politiezone. Vandaag is er al heel wat samenwerking tussen beide zones, denk maar aan het grensoverschrijdend cameranetwerk, maar om de basispolitiezorg, zoals de wijkwerking en de interventiediensten, te verbeteren, moeten we een verdere stap zetten. We moeten meer en beter doen met evenveel middelen."

Marc Wijnants, voorzitter van de PZ LAN en burgemeester van Linter.
KRISTIEN BOLLEN Marc Wijnants, voorzitter van de PZ LAN en burgemeester van Linter.

Zekerheid bieden

"Het uitgangspunt van de fusie was van bij de aanvang het verzekeren van een grotere veiligheid aan onze inwoners en zekerheid bieden aan de politiemensen", treedt Partyka (CD&V) haar collega bij. "Voor de zone Tienen betekent een groter gebied en korps dat we kunnen doorgroeien en beleidsmatig kunnen inzetten op meer veiligheid voor onze burgers, door het bestrijden van georganiseerde criminaliteit of nieuwe fenomenen in diefstal."


Er wordt nu een organigram voor de beide korpsen samen naar voor geschoven. "Hier wordt duidelijk dat we in de toekomst beter kunnen inzetten op veiligheidstaken, omdat andere taken maar één keer in plaats van twee keer moeten gedaan worden", zegt Partyka. "Heel concreet kunnen we meer inzetten op communicatie intern en extern. De wijkwerking kan voor beide zones groeien van 20 naar 23 voltijdse krachten en voor verkeer groeien we samen van 12 naar 18 voltijdse krachten. Ook de interventieploegen groeien voor de hele zone van twee naar drie of vier ploegen, met de mogelijkheid van inzet van extra ploegen als dat nodig is."


De beslissing tot fusie door beide zones wordt nu verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, die in een Koninklijk Besluit het nieuwe grondgebied bepaalt. Na publicatie in het Staatsblad wordt het nieuwe politiecollege aangesteld met de vijf burgmeesters. Dat politiecollege publiceert vervolgens een vacature voor korpschef en neemt de nodige stappen om de nieuwe politieraad, samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeentes, te installeren. Op 1 januari 2019 kan de nieuwe zone dan van start gaan. De nieuwe naam van de zone is nog niet bepaald. "Er verdwijnt geen personeel en ook de gebouwen en wijkkantoren blijven behouden", benadrukt burgemeester Wijnants. "De diensten worden gegroepeerd over de bestaande locaties en de wijkkantoren, waarvan de openingsuren worden uitgebreid, krijgen een herwaardering."