Plannen uitbreiding Huize Nazareth goedgekeurd

Woonzorgcentrum Huize Nazereth.
Foto Bollen Woonzorgcentrum Huize Nazereth.
Op de gemeenteraad werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Doolhof in een eerste fase goedgekeurd. Hiermee wordt de eerste stap gezet in het dossier voor de renovatie van woonzorgcentrum Huize Nazareth in hartje Goetsenhoven. "De gebouwen zijn gedateerd. De kamers moeten onder meer aangepast worden aan de huidige normen en dus ruimer worden", zegt Frans Theys, directeur ouderenzorg.

Huize Nazareth heeft een rijke geschiedenis, die teruggaat tot in de jaren 1300. Door de eeuwen heen werd het gebouw beheerd door de families de Merode en Vandenschilde. Het landgoed werd geschonken aan de Grauwzusters van Tienen, op voorwaarde dat het zou worden ingericht als klooster en dat de zusters zouden voorzien in de opvang van bejaarden. Op 1 oktober 1989 werd het klooster vernieuwd en werd de vzw Huize Nazareth opgericht. Sinds 1 juli 2012 behoort Huize Nazareth tot de Alexianen Zorggroep Tienen. Zij willen deze rijke geschiedenis verderzetten, door het organiseren van kwaliteitsvolle zorg en aangepaste accommodaties.


"WZC Huize Nazareth dateert uit de jaren 80, maar in het verleden is er weinig veranderd aan de gebouwen", zegt Frans Theys. "Maar het wordt tijd dat het gebouw ofwel grondig gerenoveerd wordt ofwel plaats maakt voor een nieuwbouw. Dat was trouwens ook het opzet toen we het woonzorgcentrum overnamen. Verschillende kamers zullen worden samengevoegd en modern worden ingericht. Op dit ogenblik beschikt het woonzorgcentrum over 160 bedden. Van uitbreiding in capaciteit zelf is geen sprake."

Eerste stap

De opmaak van het RUP is nog maar de eerste stap in het proces. "We hebben nog een lange weg te gaan", zegt Theys. "We hopen om in november een definitieve goedkeuring van de plannen te kunnen bekomen. Op dit ogenblik is het denkproces voor de bouwplannen voor Huize Nazareth gestart. Wordt het een nieuwbouw of een renovatie? Hoe worden de verschillende afdelingen ingedeeld? Deze en nog veel andere vragen worden nu bestudeerd, om tot een uiteindelijk bouwplan te komen." (VDT)