Paul Kempeneers (82)

AFGESTUDEERD IN 1953

Bollen

"Elke dag moesten we om 7.30 uur in de kapel zijn voor de mis, en dat werd gecontroleerd. Ik heb dikwijls straf geschreven, omdat mijn moeder mij niet op tijd wakker maakte! Wij kregen uitsluitend les van priesters. Ze waren niet allen even bekwaam om les te geven, vond ik. De beste leraars waren die van wiskunde, Frans en Latijn, de belangrijke vakken. De leraar wiskunde gaven we de bijnaam "Kapstok", omwille van zijn curieuze neus. Hij was zeer streng, maar ik haalde bij hem dikwijls het maximale aantal punten." (VDWT)