Opnieuw klachten over stank

Het stinkt weer in Tienen. Op de Facebookpagina Tienen Stinkt doken opnieuw klachten op. Intussen tast de stad nog steeds in het duister over de oorzaak.


"Gisterochtend dook er rond 7.30 uur een verbrande kolengeur op", zegt Frie Vanparijs. "Die was sterker dan in lange tijd. Ik heb de geur gemeld aan de bevoegde instanties en kreeg het antwoord dat de bevoegde toezichthoudend ambtenaar van de afdeling Handhaving een onderzoek zal instellen. Dus ik raad iedereen aan bij hinder een mail te sturen, naar milieu-inspectie.vbr@lne.vlaanderen.be en in cc leefmilieu@tienen.be."


Half april rondde de Vlaamse Milieumaatschappij het geuronderzoek in Tienen af. Dat onderzoek kwam er nadat het klachten regende over geurhinder, vooral in Oplinter en omgeving. De stad heeft vandaag echter nog geen resultaten van dat onderzoek. "De laatste maanden kregen we nog amper klachten binnen, maar nu deze geur terug de kop opsteekt, is het belangrijk om dit officieel te melden via de milieu-inspectie en via leefmilieu Tienen, zodat wij ook onmiddellijk mee zicht hebben op de klachten", aldus schepen van Leefmilieu, Tom Roovers (Groen). (VDT)