Oplintersepoort afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 6 augustus met de volgende fase van de herinrichting van de Tiense Vesten.


De werkzaamheden verschuiven naar de Oplintersepoort. AWV vernieuwt daar het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg, dat volledig wordt afgesloten voor het verkeer. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Daarna voorziet AWV een nieuwe fundering, onderlaag en toplaag. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden vernieuwd. Het verkeer tussen Oplinter en Tienen moet een omleiding volgen via de Hamelendreef en het Industriepark.


Volgens de planning wordt deze fase begin 2019 beëindigd. Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer dankzij een doorsteek in de middenberm in elke rijrichting over één rijstrook beschikken. Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de Veldbornstraat bereiken. (HCH)