Oorzaak geurhinder na twee jaar nog steeds mysterie

EIND AUGUSTUS WORDT RAPPORT VAN VMM VERWACHT

Al twee jaar klagen de inwoners over geurhinder.
Foto HLN Al twee jaar klagen de inwoners over geurhinder.
Het blijft zoeken naar de geurhinder in en rond Oplinter, die al twee jaar aanhoudt. De metingen van de Vlaamse milieu-inspectie leverden weinig op. "We konden geen geurhinder waarnemen in de woonwijken, maar we stelden wel lokale geurhinder vast ter hoogte van de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij."

"Tijdens de bietencampagne worden deze vijvers gevuld met waswater van de bieten", legt milieu-inspecteur Katleen Dethier uit in een brief naar de inwoners van Tienen, die klachten tegen de geurhinder neergelegd hebben. "Dit water wordt vervolgens stelselmatig teruggepompt naar de productiesite, waar het gezuiverd wordt in de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. De Tiense Suikerraffinaderij streeft ernaar om dit waswater zo snel mogelijk te verwerken en op dit moment, ongeveer vijf maanden na het einde van de bietencampagne, is het overgrote deel van het vijverwater verwijderd. Tijdens onze controles stelden we evenwel vast dat het restwater van de reprisevijver aanleiding gaf tot de vorming van een uiterst onaangename geur. De reprisevijver is de kleinste vijver van waaruit het waswater uiteindelijk wordt teruggepompt. De waargenomen geur verspreidde zich op het moment van de controle niet naar de omgeving."

Maatregelen genomen

Naar aanleiding van deze vaststellingen maande de afdeling milieu-inspectie de Tiense Suikerraffinaderij aan om de geursituatie ter hoogte van de bezinkingsvijvers verder te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen om geuroverlast te voorkomen. Dat is intussen ook gebeurd. "Het dossier wordt door ons verder opgevolgd", klinkt het bij milieu-inspectie. "Hierbij zullen ook de geurpluimen afkomstig van andere bedrijven of activiteiten verder worden gecontroleerd."

Steekproefgewijs

Op de Facebookpagina Tienen Stinkt, die intussen meer dan 500 leden telt, werden er eind juni nog enkele klachten over geurhinder vermeld. "We hopen dat verder onderzoek meer duidelijkheid oplevert", zegt een van de geurslachtoffers Frie Vanparijs. "De milieu-inspectie werkt steekproefgewijs en niet met een continue meting, want dat zou niet mogelijk zijn. Dat is natuurlijk jammer, want je bent per definitie afhankelijk van het moment van de meting en de juiste klimatologische omstandigheden zijn niet altijd voorspelbaar."


"Milieu-inspectie werkt inderdaad steekproefgewijs", reageert schepen Tom Roovers (Groen). "Daarom hadden zij de hulp ingeroepen van de Vlaamse Milieu Maatschappij, die met staafjes werkt en wel degelijk continu meten. Die resultaten verwachten we in augustus." De VMM bevestigt dat het rapport eind augustus zal bekend gemaakt worden.


"In afwachting hiervan raden we iedereen aan om bij geurhinder meteen klacht in te dienen bij de milieu-inspectie, want enkel wanneer er voldoende klachten zijn, worden er stappen ondernomen", aldus Frie. Problemen kunnen gemeld worden via mail naar milieu-inspectie.vbr @lne.vlaanderen.be en leefmilieu@tienen.be.