Minister van Onderwijs Ben Weyts bezoekt De ToverWijzer voor project ‘Boeiend vertellen en voorlezen’ en zet teksten mee op muziek

De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst.
Bollen De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst.
De Tiense methodeschool De Toverwijzer kreeg gisteren, na Europees parlementslid Helmut Geuking in december, opnieuw hoog bezoek. Minister van Onderwijs Ben Weyts kwam langs, naar aanleiding van een project dat de school indiende bij CultuurKuur, die subsidies toekent om met kunst en cultuur op school aan de slag te gaan.

De ToverWijzer wil via het project de leerlingen van de tweede graad nog meer aanzetten om boeiend en ingeleefd te vertellen en voor te lezen. “Zoals ook recente onderzoeken aantoonden, zijn de meeste kinderen wel competent in technisch lezen, maar ontbreekt het hen vaak aan inleving en begrip van de inhoud van de tekst. Aangezien de Vlaamse regering hierop wil inzetten, trok dit project de aandacht van minister Ben Weyts”, klinkt het bij de school.

Doelstellingen voor taal integreren

Voor haar taalonderwijs werkt de school onder andere veel met verhalen en schrijven de leerlingen heel wat vrije teksten. “Zo is het bijvoorbeeld op woensdag voor alle lagere schoolkinderen ‘Schrijfcafé’. Dankzij het goedgekeurde project gaan de leerlingen nog intenser bestaande teksten gebruiken, bewerken én zelf korte verbindende teksten schrijven. Daarnaast maken ze kennis met schrijver Jef Aerts om nog meer tools omtrent schrijftechnieken te krijgen. De leerkracht krijgt hierbij ook de kans te experimenteren met literatuur als didactisch middel en meerdere doelstellingen van taal te bereiken en worden verschillende competenties zoals creativiteit, inzicht, verbeelding en spreekdurf aangesproken.”

Begrijpen en gevoelens uitdrukken

Enkele leerlingen lazen een tekst voor waarna de andere leerlingen en de minister Weyts moesten nadenken én het gevoel beschrijven waarover de tekst ging. Na deze korte bespreking gingen ze nog een stapje verder en zetten de leerlingen en de minister de gevoelens hiervan op muziek met instrumenten die ze zelf bespeelden.  “Wij zien het begeleiden en ondersteunen van kinderen om hun natuurlijke en unieke potentieel te ontplooien als een primaire taak en doel van onderwijs”, zo verklaart coördinator An Soontjens. “Alleen wanneer zij zelfbewustzijn en vertrouwen in de anderen en zichzelf ontwikkelen, kunnen de leerlingen opgroeien tot veerkrachtige, creatieve en goed gewortelde jongeren, met het nodige solidariteitsgevoel, om zo hun talenten en vaardigheden uit te dragen in onze steeds complexere en veeleisendere samenleving”, zegt coördinator An Soontjens.

De minister test de originele muziekunstrumenten
Bollen De minister test de originele muziekunstrumenten
Samen bespreken ze waarover de tekst gaat en welke gevoelens het teweeg brengt
Bollen Samen bespreken ze waarover de tekst gaat en welke gevoelens het teweeg brengt
De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst
Bollen De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst
Enkele leerlingen lezen een tekst voor
Bollen Enkele leerlingen lezen een tekst voor
Samen bespreken ze waarover de tekst gaat en welke gevoelens die teweeg brengt
Bollen Samen bespreken ze waarover de tekst gaat en welke gevoelens die teweeg brengt
De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst
Bollen De minister maakte samen met de kinderen gepaste muziek voor de eerder voorgelezen tekst