Loozen reageert furieus nadat sp.a haar uit partij zet

Marie-Claire Loozen.
Foto Baert Marie-Claire Loozen.
Het was Marie-Claire Loozen zelf die tijdens de gemeenteraad wereldkundig maakte dat de sp.a-fractie haar uit de partij gooit. "Na meer dan 21 jaar onafgebroken gemeenteraadslid, schepen en provincieraadslid en 30 jaar actief militant van sp.a te zijn, wordt er nu op de meest schabouwelijke manier met mij afgerekend. Maar ik ben een sociaal democraat en dat zal ik ook blijven."

Oppositiepartij sp.a blijft verder afbrokkelen. Tijdens de periode van de politieke onbestuurbaarheid besloot de partij al verder te gaan zonder Marcel Logist en Patrick Grootjans en nu wordt ook Marie-Claire Loozen op straat gezet.


"De nationale administratieve commissie boog zich recent over de positie van Marie-Claire Loozen, dit omtrent haar rol in het mislukken van de coalitiegesprekken met Open Vld en Groen, in het voorjaar van 2015. De betrokken partijen werden hierin gehoord", zegt Chris François, persverantwoordelijke sp.a Tienen.


"Ik ben wegens ziekte maandenlang van de politieke tribune geweest. Ik ben trouwens nog steeds in behandeling. Ik kan dat trouwens staven aan de hand van medische attesten van het begin tot het einde", reageert raadslid Loozen. "Het gaat er gewoon om dat drie mislukte schepenen Defau, Rens en Geladé puur uit eigenbelang en om zich te verzekeren van hun eigen postjes, de sp.a-afdeling volledig willen uitverkopen. Mensen die hard willen werken en inzet tonen, lopen deze salonbureaucraten voor de voeten en moeten verdwijnen."

Ik blijf wettelijk verkozen

Lozen laat zich echter niet zomaar opzij schuiven. "In oktober 2012 hebben Tienenaars mij rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid en provincieraadslid voor de sp.a. Dat mandaat zal ik tot op de laatste dag van deze legislatuur krachtig en met gedrevenheid opnemen. Mijn lidmaatschap va de spa. heeft men mij ontnomen, maar ik ben en blijf wettelijk verkozen namens de sp.a fractie."


Patrick Grootjans, die eerder aan de kant gezet werd door sp.a, vindt het allerminst aangenaam dat er met twee maten en gewichten gewerkt wordt.


"Waarom bevind ik mij dan op een andere plaats in de zaal, tussen de onafhankelijke raadsleden?" Toen oordeelde voorzitter en burgemeester Marcel Logist over de zaak. Huidig voorzitter Jos Hermans (CD&V) denkt er nu anders over. "Ik navolging van het gemeentedecreet mag raadslid Loozen blijven zitten waar ze zit." (VDT)