Leerlingen maken eigen slamgedichten

De leerlingen pennen hun gedichten neer tijdens de workshop Slampoetry.
Foto Bollen De leerlingen pennen hun gedichten neer tijdens de workshop Slampoetry.
Leerlingen van het vijfde jaar technisch secundair onderwijs van de provinciale school PISO volgden een workshop Slampoetry, in de school. Het ging om de leerlingen van schoonheidszorg. gezondheidswetenschappen en lichamelijke opvoeding en sport.

Jan Asselberghs uit Leuven gaf de workshops op vraag van lerares Nederlands Romina Dierickx om de leerlingen nieuwe poëzievormen bij te brengen.


"Slampoetry is een poëzievorm die een aantal andere kunstvormen in zich draagt: voordracht, dichtkunst en performance. De slamdichter gebruikt bij het voordragen intonatie, ritme en lichaamstaal. Een slamgedicht bevat meestal toegankelijkheid, humor en een energieke stroom van woorden. Het is als een soort rap, spelen met taal, waarbij de leerlingen zelf gedichten maakten, met alliteraties, associaties en zo meer.


Het is de bedoeling dat onze leerlingen gaan deelnemen aan workshops buiten Tienen, om dan in mei aan een eerste Vlaamse scholencompetitie te kunnen deelnemen, georganiseerd door Capital Slam. Maar ook in de klas gaan we Slampoetry maken. Het wordt Valentijn Slampoetry. We zijn trouwens al het hele jaar met poëzie bezig. met gedichten over Chrysostomos, en zelfs Engelse gedichten", aldus Romina Dierickx. (HCH)