Leerlingen GO! Atheneum volgen les met de CLIL-methode

Enkele leerlingen van het GO! Atheneum volgens een les geschiedenis die in het Frans wordt gegeven.
Foto VDT Enkele leerlingen van het GO! Atheneum volgens een les geschiedenis die in het Frans wordt gegeven.
Het GO! atheneum in Tienen is de enige school in onze regio waar leerlingen een algemeen vak kunnen leren in een andere taal. Al vanaf het eerste jaar secundair onderwijs kunnen leerlingen kiezen om het vak geschiedenis te volgen in het Frans. Deze onderwijsmethode heet CLIL waarbij dit letterwoord staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat een algemeen vak en een taalvak samen worden aangeboden.

"We zij met geschiedenis bezig in het Frans", zegt Leen, die nu al het tweede jaar op rij clilt. "We oefenen Frans en tegelijkertijd leren we over geschiedenis op leuke manier." Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen baat hebben bij de CLIL-methode. Leren met CLIL stimuleert immers het brein. "Dat is inderdaad zo!", zegt Hanne , CLIL-leerkracht en ook leerkracht Frans aan het GO!atheneum. " We zien de punten van de leerlingen over het algemeen stijgen, en niet alleen voor Frans en geschiedenis. Op het vlak van taal durven de leerlingen al sneller spreken en ook de vaardigheden als lezen en luisteren gaan er op vooruit." Het GO!atheneum gelooft sterk in de CLIL-methode. Daarom wordt vanaf 1 september 2017 het CLIL-traject uitgebreid. Leerlingen kunnen dan in het derde jaar secundair onderwijs naast het vak geschiedenis in het Frans kiezen voor biologie in het Frans of economie of fysica in het Engels. Op termijn zal dit traject in de hele school worden aangeboden en zullen alle leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar kunnen CLILlen. (VDT)