Komt er een kermismoment zonder prikkels?

Gemeenteraadslid Bart Thomas (sp.a) wil in navolging van de steden Gent, Leuven, Hasselt en Kortrijk een kermisdag zonder prikkels invoeren.

Zijn gebed wordt blijkbaar al meteen gehoord, want het stadsbestuur is er al mee bezig.


"Maar liefst 20 procent van de bevolking is hoogsensitief (HSP). Te veel licht en geluid zijn dan vaak een ware kwelling", zegt Bart. "Niet alleen voor mensen met HSP, maar ook voor kinderen met epilepsie of autisme kan een teveel aan impulsen heel vervelend zijn. Wij zullen dan ook voorstellen om tijdens de kermisperiode een moment te voorzien zonder overdosis aan toeters en stroboscopen zodat mensen die dit moeilijk kunnen filteren, ook eens van de kermis kunnen genieten. Een kermisavond in stilte, het klinkt vreemd, maar op het voorstel kwamen enorm veel positieve reacties, zelfs van mensen die niet hoogsensitief zijn."

"Goed voorstel"

"Natuurlijk is dit een goed voorstel", zegt schepen Ine Tombeur (N-VA). "Mijn collega-schepen Gijsbrecht Huts en ikzelf waren al even bezig met de uitwerking, want het is meer dan zo maar even zeggen 'we voeren een prikkelarme kermisdag in'. We bespraken dit intussen ook al met de voorzitter van het kermiscomité, die hier positief tegenover staat, maar toch een aantal bedenkingen heeft uit ervaring in andere steden. Het prikkelarm moment moet goed gecommuniceerd worden naar de doelgroep en zeker niet op een stigmatiserende manier, maar de bekendmaking is eigenlijk belangrijk voor iedereen, zodat ook andere kermisbezoekers weten dat er op dat moment geen muziek en lichten zullen zijn. Mits de nodige gerichte communicatie en een duidelijke afstemming met het kermiscomité komt er een prikkelarm moment op de februarikermis. Momenteel denken we aan de maandag tussen 17 en 19 uur." (VDT)