Kom kennis maken met vernieuwd Kapucijnenplein

Het vernieuwde Kapucijnenplein
Bollen Het vernieuwde Kapucijnenplein
Het vernieuwde Kapucijnenplein wordt op zondag 26 januari ingehuldigd. Het plein kreeg een nieuwe aankleding en een combinatie van verschillende vaste planten die lang bloeien, wat ook belangrijk is voor de biodiversiteit.

De groenzone voor het vroegere weeshuis werd aangelegd met een diversiteit aan beplanting, bloempartijen en esdoorns. Buurtactiviteiten vinden voortaan plaats op een onderhoudsvriendelijke verharding en op de nieuwe zitbanken kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. Ook een nieuwe fietsenstalling werd voorzien. De werken gingen in oktober van start en worden momenteel voltooid.

De aanleg van de groenzone op het Kapucijnenplein gebeurde in opdracht van de stad Tienen in samenwerking met Riso Vlaams-Brabant, de huisvestingsmaatschappij Cnuz en het wijkcomité Kapucijnenplein Tienen. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant werd een subsidie toegekend van 16.680 euro. Het ontwerp werd in december vorig jaar afgestemd met het wijkcomité en de buurtbewoners.

De officiële inhuldiging van het Kapucijnenplein heeft plaats op zondag 26 januari om 11.00 uur. Buurtbewoners zijn welkom voor de officiële inhuldiging die samen met de nieuwjaarsdrink van de wijk gehouden wordt.