Iedereen het water in voor... zuiver water

Aandacht vragen voor de waterkwaliteit kan duidelijk heel plezant zijn.
Foto Hennuy Aandacht vragen voor de waterkwaliteit kan duidelijk heel plezant zijn.
Aan de brug over de Gete in de Pastoorstraat zijn zo'n veertig mensen gisteren in het water gedoken. Met deze 'Big Jump' werd opnieuw aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit.

De organisatie lag in handen van Natuurpunt, de Milieuadviesraad en de stad. "Vanaf 2015 moest de waterkwaliteit van de Europese waterlopen aan bepaalde eisen beantwoorden", legt John Vankeyenberg uit. "Die norm werd net niet gehaald. Het was in principe het einde van de Big Jumps, maar in Tienen hebben we besloten om er toch mee door te gaan omdat er nog altijd pijnpunten zijn. Zowat 85 procent van de Tiense woningen is aangesloten op de riolering, maar er is nog werk. Let wel: voor de locatie waar we hier in de Gete springen, hebben we groen licht gekregen van de Vlaamse Milieumaatschappij. De waterkwaliteit is hier dus in orde."


Eén van de pijnpunten is dat het rioolwater van Bost nog altijd ongezuiverd in de vloedgracht terechtkomt. Voorts komt het afvalwater uit Vissenaken nog altijd in de Rozendaalbeekvallei terecht en is er de geurhinder aan de gracht langs het fietspad van Leopoldvest naar Roosmolen. Ook de Kleinbeek langs de Westelijke Ring en de gracht tussen Groot Overlaar en de molen van Bellekom hebben niet de beoogde waterkwaliteit. "We houden die op de politieke agenda", klinkt het. "Maar vandaag draait het vooral om een duik in het frisse water op een veilige manier." (HCH)