Houthakseldammen moeten erosie tegengaan

Katrien Partyka en Monique Swinnen aan de houthakseldam.
Foto Bollen Katrien Partyka en Monique Swinnen aan de houthakseldam.
Jaarlijks kampen de Oorbeeksesteenweg en de dorpskern met water- en modderoverlast. Hogerop gelegen akkers liggen aan de basis van de problemen. De provincie en de stad hebben samen met de landbouwers twee houthakseldammen aangelegd.

"Houthakseldammen zijn eenvoudige constructies die heel doeltreffend zijn", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Met houten palen, draadgaas en houthakselsnippers wordt een dam gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat." Eén dam heeft een lengte van 52 meter en werd aangelegd op de grasstrook van de VLM langs de steenweg. Hogerop is de dam 65 meter lang. Ter hoogte van deze dam werd er met palen en kantplanken een bres in een talud hersteld.


De provincie trekt voor het project 12.000 euro uit, goed om 90 procent van de kosten te dekken. "Van de vijf Vlaamse provincies heeft Vlaams-Brabant de meest erosiegevoelige bodem", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Waterlopen en Landbouw. "Als het fel regent, stroomt met het water ook de goede landbouwgrond van de akkers weg. De modder komt terecht op straten en in woningen. Grachten en beken slibben dicht zodat het risico op overstromingen toeneemt. Daarom maken we van erosiebestrijding een prioriteit." De overige kost voor het project neemt de stad op zich. (VDT)