Hoorzitting over bouwplannen 'pand Keller'

Vandaag vindt een hoorzitting plaats over de plannen om de panden nummers 6, 8 en 10 op de Hennemarkt in Tienen te verbouwen tot vijf appartementen, commerciële ruimte en drie woningen. "Dit dossier is al enkele maanden geleden behandeld en negatief geadviseerd", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De bouwheer is in beroep gegaan bij de provincie, vandaar dat er nu een hoorzitting plaatsvindt. Daarna komt dit dossier bij de deputatie terecht." Tijdens zo'n hoorzitting mogen de verschillende partijen hun uitleg geven aan de bevoegde gedeputeerde, in dit geval Ann Schevenels, en de mensen van de dienst vergunningen.


Op de vorige plannen kwam veel protest, onder meer van de buur, die voor de stabiliteit van haar woning en verlies aan privacy vreest. Ook vanuit de Tiense erfgoedkringen kwamen er negatieve reacties omdat de plannen niet voldoende rekening zouden houden met de in het pand aanwezige elementen met erfgoedwaarde waarvan het behoud in het project niet was voorzien." Bij de nieuwe plannen is het nu afwachten wat het bouwhistorisch onderzoek oplevert. (VDT)