Hoe voor een propere stad zorgen?

TIENEN-verkiezingen-properheid stad-opruimen zwerfvuil
Bollen TIENEN-verkiezingen-properheid stad-opruimen zwerfvuil
Jaarlijks ondernemen tal van vrijwilligers samen met de stad actie om Tienen proper te maken, maar zwerfvuil blijft een groot probleem voor de suikerstad. Wat kan daaraan gebeuren? Ook de properheid van de kerkhoven, voetpaden en fietspaden is een zeer punt sinds het pesticidenverbod. Hoe kan de onkruidbestrijding beter aangepakt worden?

"Zwerfvuil is overal een probleem. In Tienen is dit zeker niet erger", meent schepen van Afvalbeleid, Tom Roovers (Groen). "Maar het probleem is niet te onderschatten! Het gaat enerzijds om mensen die het hele sorteersysteem niet goed begrijpen. Samen met enkele externen, onder meer de afvalcoach van Ecowerf, proberen we hen te bereiken en bij te sturen. Maar dit is een werk van lange adem, want op afval staat meestal geen naam, dus is het moeilijk om te weten wie in de fout gaat. Daarnaast is er een zeer klein deel van de bevolking die op elke manier van zijn afval wil af geraken, als het maar niets kost. Al de andere inwoners storen zich hier mateloos aan, en terecht! Regelmatig wordt de identiteit van zo'n dader vastgelegd en krijgt die een aanzienlijke boete. De komende weken starten we met een sensibilisatiecampagne, die de daders misschien wat schoffeert, maar hen ook duidelijk maakt dat ze een boete riskeren die een veelvoud bedraagt van de kost van een vuilzak." Voor burgemeester Katrien Partyka (CD&V) mag de aanpak nog harder. "Ik ben voorstander van een beleid met GAS-boetes, indien mogelijk met camerabewaking of een soort 'gemeenschapsdienst' voor wie betrapt wordt."

Straffen moet, maar belonen mag ook, meent men bij Tienen Vooruit! "Als de inwoners op bijvoorbeeld het niveau van de straat, wijk, appartementsblok meewerken aan het onderhoud van de publieke ruimte, kan de stad deze initiatieven stimuleren door onder meer het ter beschikking stellen van plantgoed of een bonus op de toelagen voor buurtfeesten", aldus lijsttrekker en schepen Jos Mombaers. "En sensibiliseer de burgers voldoende", zegt Nele Daenen (sp.a). "Acties als 'Hou Je Straat Proper' of 'Droom-Je-Buurt' zijn zeker blijvend nodig. Wij willen ook wijkambassadeurs aanstellen die samen met, en met ondersteuning van, de stad instaan voor hun eigen wijk, buurt of straat."

Patrick Grootjans (Tienen Plus) dringt aan op bijkomende investeringen in personeel en machines voor de technische dienst. "Het kan voor ons niet langer dat stadsarbeiders dagenlang, soms zelfs wekenlang, worden ingeschakeld voor evenementen, terwijl het onkruid in de stad welig tiert."

"Wat onkruidbestrijding betreft zijn we bezig met een inhaalbeweging door het vergroenen van de begraafplaatsen", reageert schepen Poffé. "Eenmaal het gras voldoende is uitgegroeid en verankerd, zal het veel makkelijker zijn om dat te onderhouden maar momenteel zitten we nog in die overgangsfase. Het onderhoud van fietspaden en pleinen vraagt ook veel meer mankracht omdat er niet meer met herbiciden mag gewerkt worden. Extra mandkracht inzetten, is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn al meerdere keren aanwervingsexamens geweest voor de groendienst maar het aantal kandidaten was niet zo groot en het aantal geslaagden lag nog veel lager. We gaan dus ook hier meer werken moeten uitbesteden waardoor de budgetten zullen moeten verhoogd worden. Dit is al gedeeltelijk voorzien voor dit jaar en er is een openbare aanbesteding lopende waarvan we hopen dat we daar dit jaar nog kunnen beroep op doen. Voor voetpaden is het zo dat iedereen zijn voetpad moet onderhouden dus ook hier doen we beroep op de burgerzin van de mensen!"
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Edmond Stalpaert

    Laat die leeflooners de boel toch proper houden.

  • FRANCIS vanoverschelde

    20 jaar te laat .tienen is de grootste ramp op alle punten .ben er geboren .En die Poolse ongewenste zal dit niet meer oplossen .klein Borgerhout