Gratis parkeren op zaterdag

STAD KOMT HANDELAARS TEGEMOET TIJDENS WEGENWERKEN

Ook op de Grote Markt kan je binnenkort gratis parkeren op zaterdag.
Foto Bollen Ook op de Grote Markt kan je binnenkort gratis parkeren op zaterdag.
In heel het centrum van Tienen mag je vanaf nu tot 12 juli gratis parkeren op zaterdag. Ook het ceremonieplein aan de Grote Markt wordt daarvoor gratis ter beschikking gesteld. De stad neemt deze beslissing om de handelaars, die lijden onder de grote werkzaamheden aan de ring, een duwtje in de rug te geven.

De Diestsesteenweg is al sinds maandag volledig afgesloten voor het verkeer. Mensen die naar Tienen willen komen, moeten daardoor drie maanden lang omrijden. "Het is normaal dat de Tiense handelaars ongerust worden", reageert Bart Debbaut, voorzitter van handelaarsvereniging Kwixx. "Wanneer mensen Tienen links laten liggen en bijvoorbeeld naar Diest trekken gedurende drie maanden, keren ze misschien niet meer terug. Dat moeten we zien te vermijden."


Burgemeester Marcel Logist (sp.a) begrijpt de ongerustheid. "We moeten absoluut iets ondernemen om de handel in het Tiense draaiende te houden. Vandaar dat het schepencollege op mijn voorstel is ingegaan om parkeren op zaterdag gratis te maken zolang de Diestsesteenweg is afgesloten. Ook het ceremonieplein wordt gedurende die periode ter beschikking gesteld van de consument. Aan de blauwe zones wordt evenwel niet geraakt. Daar blijft het plaatsen van de parkeerschijf verplicht. Deze beslissing zal uiteraard inkomensverlies betekenen voor parkeerfirma Apcoa, maar dat compenseert de stad."

Enkel voor klanten

Bij Kwixx reageren ze tevreden op de maatregel van de stad. "Deze beslissing is, gezien de wegenwerken, niet alleen symbolisch, maar ook praktisch een erg welgekomen maatregel", reageert Debbaut. "Op die manier geeft de stad aan de handel en middenstand een niet te onderschatten troef. We zijn aangenaam verrast door hoe snel deze maatregel er komt. We roepen wel alle handelaars op om de gratis parkings ter beschikking te houden van de klanten. Het klinkt aanlokkelijk om zelf gebruik te maken van deze gratis parkeermogelijkheden, maar zo zouden we een groot deel van het succes meteen teniet doen."


Ook Unizo Tienen is blij met de maatregel. "Het is een duidelijk en positief signaal vanuit de stad. Het is nodig om de mensen mee te delen dat de handelaars wel bereikbaar zijn en dat zij graag elke klant willen bedienen", zegt voorzitter Peter Van Impe.


Vandaag plant Unizo Tienen haar eerste ondernemerscafé. Hierop zal onder meer aandacht besteed worden aan de werken op de ring en de communicatie hierrond. "We zijn ons ervan bewust dat er een structureel overleg met de handelaars hierover moet komen", zegt schepen van Openbare Werken, Katrien Partyka (CD&). "Vandaar dat we beslist hebben om een tweemaandelijkse vergadering samen te roepen, zodat problemen tijdig aangekaart en opgelost kunnen worden."