GEZOCHT: locatie voor centrale ziekenhuiscampus

MILIEUADVIESRAAD OPPERT ZONE LOVENSTEEN EN SYLVANIA-SITE ALS KANSHEBBERS

Marcel Jonckers, voorzitter van de Milieuadviesraad, aan het Lovensteen.
Foto Bollen Marcel Jonckers, voorzitter van de Milieuadviesraad, aan het Lovensteen.
De milieuadviesraad (MAR) heeft bedenkingen bij de voorgestelde zoekzones voor de nieuwe centrale ziekenhuiscampus en vraagt de provincie om alternatieven te overwegen. Zone Lovensteen en de Sylvania-site vormen volgens de MAR al twee mogelijke alternatieven.

Een eerste door de provincie voorgestelde zoekzone is de site Sint-Jan. "Die is te klein", zegt MAR-voorzitter Marcel Jonckers. "Bovendien is de ontsluiting naar de vernieuwde vesten moeilijk. De Tramstraat-site is eveneens erg beperkt in oppervlakte en bovendien is dit stuk natuurlijk verbost en ecologisch waardevol. De Reynaerts-site heeft dan weer een natte en wellicht onstabiele ondergrond en bovendien heeft dit gebied de enorme potentie voor een zeer waardevolle uitbreiding van de Viander tot een echte groene stadslong. Tot slot is er de zone bij de Oorbeekse steenweg: dit is waardevolle landbouwgrond en bovendien gelegen buiten het kleinstedelijk gebied."

Opwaardering

Volgens de MAR zijn er betere locaties om de centrale campus te huisvesten. "De zone Lovensteen langs de zuidelijke ring is momenteel ingekleurd als bedrijvenzone wat wij altijd betreurd hebben. Recom heeft voor dit gebied vroeger al een aanvraag tot milieuvergunning ingediend die nooit werd gerealiseerd. De recente nieuwe vergunningsaanvraag van Recom uit 2016 werd afgekeurd door de stad en dit werd bevestigd door de provincie. De MAR zou dit nochtans een opwaardering vinden voor de site: verwerkingsbedrijven van afbraakmaterialen zijn er in Tienen al genoeg. Dit perceel is goed ontsloten met een aparte afslag op het rondpunt van de Hannuitsesteenweg en langs de noordpunt van dit perceel zijn er zeker mogelijkheden voor een korte wandel- en fietsverbinding met de stad."

Goed bereikbaar

De Milieuadviesraad wil ook de Sylvania-site voorstellen als alternatief voor de kliniek. "De raad hoopt natuurlijk dat er een overnemer voor dit bedrijf met zijn vele werknemers kan gevonden worden, maar in het andere geval willen we ook deze site voorstellen als een alternatief", zegt Marcel Jonckers. "Deze site is met de wagen goed bereikbaar, en ook met de fiets onder meer via het fietspad door de bovengenoemde Reynaerts-boomgaard. Bovendien zou het creëren van een verbeterde verbinding met openbaar vervoer ook positief zijn voor het woon-werkverkeer in het bedrijventerrein Soldatenplein."

Locatieonderzoek

"Het locatieonderzoek wordt georganiseerd door stad en provincie. Ons ziekenhuis neemt geen standpunt in en wacht de resultaten van het locatieonderzoek af dat is opgestart", klinkt het bij het RZ Tienen. "De provincie heeft nog geen vraag van de stad gekregen om alternatieve locaties te bekijken", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "De provincie weet dus ook niet over welke locaties het precies gaat en of deze ook ruimtelijk te verantwoorden zijn. De beleidsverantwoordelijkheid voor de keuze en de motivering van de locaties ligt bij de stad Tienen."

Pal in industriezone

En de stad ziet niet meteen iets in het voorstel van de MAR. "De locaties die de MAR voorstelt, liggen pal in industriezones en zijn bovendien nog in gebruik", reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De regionale nood aan bedrijfsgronden in de provincie maakt bovendien dat locaties in bestemde bedrijvenzones niet overeenstemmen met de gemeenschappelijke ruimtelijke visie van de stad en de provincie."