Geen duidelijkheid over project Vesten

AWV EN STAD HEBBEN GEEN ZICHT OP KOSTEN EN TIMING WERKEN

De werken lopen vertraging op door rioleringswerken.
Foto Bollen De werken lopen vertraging op door rioleringswerken.
De werken aan de binnenring tussen de Veldbornstraat en Kapucijnenstraat zijn volop in uitvoering. In het voorjaar van 2018 wordt alles daar afgewerkt en aansluitend zal de aannemer beginnen aan de vernieuwing van de brug over de Gete. Al zijn er nog heel wat werken die tegen eind 2018 moeten uitgevoerd worden, zoals de timing oorspronkelijk voorziet. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer denkt die timing niet te kunnen handhaven.

"We zitten momenteel op een cruciaal moment in de werken aan de Vesten", zegt Anton De Coster van het AWV.


"De twee bouwheren, het AWV en de stad, bekijken dan ook samen met het studiebureau en de aannemer de verdere fasering van de werken. Je mag niet vergeten dat dit een heel complex infrastructuurproject is. Gelukkig hebben we de voorbije jaren zachte winters gehad, waardoor er goed kon verder gewerkt worden. Maar er zijn ook al enkele bijkomende problemen opgedoken, zoals de riolering op de binnenring, die in slechtere staat is dan eerder werd gedacht. Die factor heeft het ons moeilijk gemaakt en vertraging opgeleverd. Anderzijds is het zo dat bepaalde fases samen genomen konden worden, wat dan weer een versnellend effect heeft gehad. We gaan nu bekijken hoe ver we vandaag precies staan zodat we met een nieuwe timing naar buiten kunnen komen. In elk geval is het onze bedoeling om de werken zo vroeg mogelijk klaar te hebben."


Dat is ook de hoop van de stad Tienen. "We vragen zo snel mogelijk een overleg met bouwheer AWV en aannemer over de verdere timing", reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Aannemer Colas levert goed werk. Dit zijn de grootste werken ooit uitgevoerd in Tienen. Er is dus uiteraard overlast, maar men doet er alles aan om deze te beperken. Ook de bereikbaarheid blijft altijd gegarandeerd. De doorstroming aan de Albertvest blijft wel een probleem."

Financiering

Niet alleen over de verdere timing, maar ook over de financiering van het project Vesten blijven er vraagtekens rijzen. Oorspronkelijk werd meegedeeld dat Vlaanderen 10,3 miljoen euro hierin investeert en de stad 3,7 miljoen euro.


"Er zijn enkele meerwerken gebeurd en op de planning staan er nog enkele, zoals de heraanleg van de Hoveniersstraat en een nieuwe brug over de Gete aan de Bergévest. We kunnen momenteel niet zeggen wat de uiteindelijke kost voor het project zal zijn", klinkt het zowel bij AWV als de stad.