Expo over leven in bezette stad

In het stedelijk museum het Toreke loopt nog tot en met 30 juni 2018 de tentoonstelling 'Vijand, vriend en vrijer'. De expo is het tweede deel van het tentoonstellingsproject 'Het leven in een bezette stad en regio tijdens 1914-1918' en belicht de contacten tussen de bevolking en de Duitse bezetter in het Tienen van de Eerste Wereldoorlog.

Parallel met de nog bestaande Belgische instellingen werd vanaf 1914 een Duits bestuursapparaat opgezet dat het dagelijkse leven in een wurggreep hield. Dit leidde ook tot het opeisen van jonge en minder jonge mannen die ingezet werden in de Duitse industrie.


Op 20 en 21 november 1916 werd Tienen de draaischijf voor het vervoer van opgeëiste arbeiders uit de omgeving. In totaal werden meer dan 400 Tienenaars naar het kamp van Meschede gestuurd. Van daar ging het dan naar fabrieken in Duitsland.


Toen de mannen terugkeerden, waren ze vaak ziek en uitgemergeld, sommigen overleden aan de gevolgen van hun dwangarbeid.

Dansavonden

"Toch was niet alles kommer en kwel tijdens de bezetting", zegt Bart Bekker, diensthoofd Toerisme en Erfgoed. "Je kon niet zeggen dat er niks te beleven viel in de bezette stad. De dans- en variétézalen draaiden op volle toeren en er werd gezongen en gedanst in de gelagzalen en achterafzaaltjes van de vele cafeetjes, vaak op de tonen van het automatische orgel. De Belgische soldaten die vastzaten aan het front, maakten zich hier soms terecht zorgen over. Zij vreesden immers dat hun vrouw of lief steun zou zoeken bij 'den Duits', die alomtegenwoordig was op straat en in de cafés."

Audio en video

Al deze gekende en minder gekende aspecten van de Duitse bezetting komen in de tentoonstelling 'Vijand, vriend en vrijer' ruimschoots aan bod. Via allerlei audio- en videofragmenten wordt de bezoeker helemaal ondergedompeld in het alledaagse, en soms ook verborgen leven van de Tienenaars van honderd jaar geleden, tijdens de bezetting.


De tentoonstelling 'Vijand, vriend en vrijer' is te bezoeken van dinsdag tot zondag en dit telkens van 10 tot 17 uur. (VDT)