Einde werken Vesten nog niet in zicht

HEROPENING KRUISPUNT MET VELDBORNSTRAAT UITGESTELD

Het kruispunt van de Vesten met de Veldbornestraat gaat eind deze week nog niet opnieuw open.
Bollen Het kruispunt van de Vesten met de Veldbornestraat gaat eind deze week nog niet opnieuw open.
Het einde van de werken van de Vesten in Tienen zijn nog lang niet in zicht. Het kruispunt met de Veldbornstraat zou eind deze maand weer open gaan, maar die deadline wordt niet gehaald. Ook elders op de Vesten wordt gewerkt, met heel wat fileleed tot gevolg.

Berg uw hoop maar weer op. Het kruispunt met de Veldbornstraat en de Vesten gaat eind mei nog niet open, zoals eerder aangekondigd werd. Pas op 2 juni wordt de verharding aangebracht. De werken aan de riolering en de opbouw van de rijweg zijn volop bezig, maar de toplaag, markeringen en verkeerslichten moeten de komende weken nog afgewerkt worden. Daardoor zal het kruispunt pas tijdens de zomer weer opengaan. Begin juli gaan ook de werken aan het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat van start. Die combinatie kan voor heel wat bijkomende hinder zorgen.


Momenteel is het Agentschap Wegen en Verkeer aan het werk op verschillende locaties op de Vesten. Aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest werken ze tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat de bermen af. Volgens de huidige planning zal aannemer Colas tijdens de eerste twee weken van juli, voor het bouwverlof, de toplaag in asfalt op dit deel van de Vesten aanbrengen. Op de Bergévest werkt men aan de brug over de Gete. De werken aan de kant van de binnenring werden half mei beëindigd, zodat de werkzaamheden hier nu aan de kant van de buitenring worden verdergezet. Ook die zouden tegen het bouwverlof klaar moeten zijn.


Als men is de Slachthuisstraat de werken aanvangt, zal daar gedurende een week eenrichtingsverkeer gelden. Dat zou van toepassing zijn in de week van 25 juni of 2 juli. Verkeer van de Vesten naar de Slachthuisstraat blijft mogelijk. Omgekeerd moet men omrijden via het Industriepark.

Fileleed

Een hele boterham dus. En dat ondervinden ook de Tiense burgers die de laatste twee weken de stad niet in of uit geraken tijdens de spits. Al komt daar dus hopelijk snel verandering in. "De lichtregeling is inderdaad niet in orde. Twee weken geleden is die plots veranderd, zonder dat iemand daar opdracht toe gegeven had", zegt schepen van Mobiliteit Tom Roovers (Groen). "Vooral aan de Kapucijnen gaf dit een probleem. Vrijdag was daar nog een overleg over, vandaag krijgt de firma die verantwoordelijk is voor de verkeerslichten de opdracht om dit efficiënt aan te pakken. In afwachting zullen er tijdens de spitsuren agenten ingezet worden."


Toch vreest Groen dat de nieuwe verkeerssituatie niet alle problemen zal oplossen. "De cijfers van het verkeer waren gebaseerd op die van 10 jaar voordien. Ieder jaar neemt het aantal wagens toe. Als de Vesten klaar zullen zijn, is het al gebaseerd op cijfers van 20 jaar geleden."