Discussie over nieuwe handelszone buiten centrum

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN TIENEN

In de Leuvensestraat staan links en rechts handelspanden te koop.
Bollen In de Leuvensestraat staan links en rechts handelspanden te koop.
De handel in Tienen kent moeilijke tijden. Zo staan er heel wat winkelpanden in het centrum leeg. Handelaarsvereniging Kwixx onderneemt wel enkele acties, maar is er wel voldoende overleg tussen de stad en vereniging? Er wordt gedacht aan een nieuwe handelszone langs de Leuvensesteenweg. Maar zal dit niet net méér leegstand creëren?

"Het is heel positief dat de handelaars zich nu verenigen in één handelsvereniging, Kwixx", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De uitdagingen van deze tijd, e-commerce en het grote aanbod buiten de stad, vragen een samenwerking van zowel handelaars als stad. Ons handelscentrum moet aangenaam, toegankelijk én vlot bereikbaar zijn, gecombineerd met gepaste activiteiten en 'beleving' in onze stad."


"De detailhandel heeft het niet makkelijk in Tienen en de leegstand piekt", zegt Nele Daenen, lijsttrekker sp.a. "Er moet een veel betere samenwerking komen met handelaarsvereniging Kwixx en er kan best een city-en regiomanager aangesteld worden, die als brugfiguur optreedt tussen stad en handelaars. Het vlot bereikbaar maken van de stad en voldoende parkeerplaatsen spreken voor zich. Wij staan eerder weigerachtig tegenover een site van baanwinkels buiten het handelscentrum omdat de detailhandel het nu al moeilijk heeft in ons centrum."

Arbeidsplaatsen

N-VA Tienen zegt wel achter een dergelijke site aan de Leuvenselaan te staan. "Momenteel gaan Tienenaars naar het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge of naar Sint-Truiden voor grootschalige detailhandel. Waarom zouden we dit aanbod niet in onze stad kunnen voorzien?", vraagt lijsttrekker Ine Tombeur zich af. "Bovendien kan de ontwikkeling van een dergelijke site heel wat arbeidsplaatsen creëren. We vergeten de handelaars in het kernwinkelgebied daarbij niet en pleiten voor versterkende maatregelen voor ons kernwinkelgebied. En we moeten zeker ook het mobiliteitsgegeven onder de loep nemen!"


"We hebben een kortetermijnvisie en die is simpel: meer en goedkopere parking voorzien", zegt handelaar Carlo Declercq van Tienen Vooruit!. "Maar als we verder kijken, moet vooral de armoede aangepakt worden, waardoor er terug meer middenklasse komt wonen in de stad. Als je die aanpakt, is dat meteen ook goed tegen criminaliteit en voor een nettere stad. De handelszone langs de Leuvenselaan is volgens ons nefast voor de leegstand en de handel van de stad, maar is ook tweezijdig. Hebben we liever dat de klanten naar het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge gaan of toch in Tienen blijven?"


"Een retailpark aan de Leuvenselaan zal vooral het kernwinkelgebied verder leegzuigen", zegt Patrick Grootjans van Tienen Plus. "Vandaag is de leegstand volgens de commerciële leegstandscijfers van Locatus sinds 2014 niet gedaald. De langdurige leegstand, een tot drie jaar, is zelfs opmerkelijk gestegen tussen 2014 en 2018. Dus volgens mij is de eerste taak van de stad: een versterking van het handelsgebeuren in het centrum."


"Laat ons de officiële aanvragen rond dit dossier grondig bestuderen", reageert schepen van Middenstand, Wim Bergé (CD&V). "Het is evident dat onze huidige handelskern prioritaire aandacht moet krijgen. Het afbakenen van een kleinere, maar duidelijkere handelskern, is een belangrijk en ingrijpend proces dat volop aan de gang is. Eens dit afgerond is, kunnen we concrete maatregelen nemen om bijvoorbeeld het vestigen van handelszaken in een bepaalde zone van de stad aantrekkelijker te maken." (VDT)