Diploma's EHBO en Helper EHBO uitgereikt

Foto Christian Hennuy

Bij het Rode Kruis Tienen volgden 11 deelnemers met succes de cursus EHBO en 19 de cursus Helper EHBO. Het is uit deze mensen dat het Rode Kruis nieuwe vrijwilligers hoopt te halen. Op dit ogenblik telt de afdeling er 90.


De vrijwilligers hebben zich het voorbije jaar 6.930 uren ingezet, hebben 210 preventieve hulpposten bemand bij activiteiten, reden 88 keer de ziekenwagens uit en brachten de eerste zorgen aan 335 personen. Er werden ook 230 uren opleiding gegeven aan meer dan 1.150 cursisten. Zonder natuurlijk hun inzet te vergeten voor de verkoop van de Rode Kruis stickers, toch de grootste bron van inkomen van de afdeling.


(HCH)