David Geladé (sp.a): “Pak het probleem van het stijgend aantal duiven op de Grote Markt aan”

De resten van de honderden kilo's duivenstront op de zolder van het stadhuis werden in 2014 verwijderd.
Bollen De resten van de honderden kilo's duivenstront op de zolder van het stadhuis werden in 2014 verwijderd.
Sp.a raadslid David Geladé deed op de gemeenteraad een warme oproep om het probleem van de toenemende duivenpopulatie op de Grote Markt aan te pakken. “Binnenkort vliegt er een duif tegen het hoofd van iemand die op de bus aan het wachten is”, aldus het oppositieraadslid. 

David Geladé runt een café op de Grote Markt tegenover de bushalte. “Ik zie dagelijks tal van duiven opvliegen wanneer er bussen halt houden. Vroeger waren dat er misschien een dertigtal, nu zijn dat er zeker zeventig. Uitwerpselen vallen op kleding en hoofden van mensen die op de bus staan te wachten. En wie is daar de oorzaak van: één vrouw die duiven op de Markt overmatig voedert. Kan er overeenkomstig de wet op sluikstorten niet ingegrepen worden? Zo niet, dreigt Tienen het nieuwe Venetië van België te worden.”

“Gevoelige snaar”

“Het is een gevoelige snaar die je nu raakt”, reageerde burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We hebben al verschillende pogingen ondernomen om die vrouw een halt toe te roepen, er werd zelfs al een plaatsverbod ingesteld, maar tevergeefs. Het gaat dan ook om iemand met psychologische problemen. Via de klassieke weg blijkt het alvast niet eenvoudig om het probleem aan te pakken, maar we geven niet op. Ik neem het als uitdaging dat het overmatig voederen van duiven op de Markt stopt, want anders zit je binnen de kortste keren met een overpopulatie, omdat je hier geen of weinig natuurlijke vijanden voor de duiven hebt.”

Pil voor druiven?

“Ook aan de site ter hoogte van warenhuis Delhaize voedert dezelfde dame ongeremd halve broden aan de duiven, met dezelfde problematiek als op de Grote Markt als gevolg”, aldus Geladé. “Blijkbaar is de zaak zelfs al voor het gerecht gekomen, maar dat heeft ook niets veranderd. Een tijdje hebben de stadsdiensten de stofzuiger genomen om telkens de kruimels op te ruimen, maar die inspanningen heeft men niet volgehouden. Misschien moet de stad dan toch eens nadenken om de pil voor te schrijven voor de duiven?”