Dan toch geen fysieke gemeenteraad in Tienen: waarschijnlijk digitale gemeenteraad in april

Tiense gemeenteraad.
Bollen Tiense gemeenteraad.
Donderdag zal er dan toch geen gemeenteraad plaatsvinden in de raadzaal van het stadhuis van Tienen. Eerder kwam er al protest vanuit de oppositiepartijen omdat zij het niet opportuun vonden om in deze coronatijden een fysieke raad bijeen te roepen.

“Omwille van het coronavirus werd de gemeenteraad geannuleerd”, reageert voorzitter van de raad, Lucia Dewolfs. “Vlaams Belang en Tienen Vooruit! hadden al gemaild dat ze niet aanwezig zouden zijn. Binnen de gemeenteraadsleden behoort bovendien ook een deel tot de risicogroep en er waren geen dringende agendapunten. We hebben dan ook besloten om de raad niet te laten plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk zal ook de gemeenteraad van april met fysieke aanwezigheid afgelast worden. Intussen hebben we de tijd om alles grondig voor te bereiden, zodat de raad volledig wettelijk en digitaal kan.”

Zijn de oppositiepartijen nu opgelucht? “Dat is niet helemaal de juiste omschrijving”, stelt raadslid Els Moyens van Tienen Vooruit!. “De continuïteit van het bestuur mag immers niet in het gedrang komen. Maar wanneer blijkt dat het agentschap binnenlands bestuur fysiek vergaderen afraadt en er alternatieven voorhanden zijn, moet je ervan uitgaan dat het stadsbestuur een voorbeeldfunctie heeft en de regels die gelden, ook volgt. We kunnen moeilijk verantwoorden dat de politie burgers gaat beboeten, terwijl een heterogene groep mensen van minstens zestien personen fysiek bijeenkomt, wanneer er alternatieven voorhanden zijn en dit dus niet absoluut noodzakelijk is.”

Dringende beslissingen

“We zijn blij dat risico’s worden vermeden en dat zo ook vanuit het stadsbestuur het juiste voorbeeld wordt gegeven”, reageert fractieleider van sp.a, Nele Daenen. “We zijn ook blij dat er ook eindelijk een (logische) beslissing valt waarnaar we eigenlijk vorige week al vroegen. Door het afgelasten van de gemeenteraad komt de continuïteit van onze gemeente niet in de problemen. Voor echt dringende beslissingen kan men sowieso digitaal of zelfs per mail beslissen. We vinden het dan ook zeer jammer dat er momenteel geen digitale oplossing gevonden werd.” 

“Er zijn genoeg andere alternatieven om contact met de gemeenteraadsleden te onderhouden”, zegt Joël Dereze van Vlaams Belang. “Het annuleren van de gemeenteraad is een goede beslissing en wij zijn blij dat we de vinger op de open wonde hebben kunnen leggen.”