Dading goedgekeurd

De stad Tienen heeft een dadingsovereenkomst met de Vlaamse overheid afgesloten. Daarmee wordt de schadevergoeding die aan de stad opgelegd wordt voor het niet aanleggen van een kunstgrasveld, herleid van 190.000 euro tot 15.000 euro. Dat bedrag moet de gemaakte studie-, procedure- en voorbereidingskosten dekken. Bijkomend dient de stad binnen de maand de nodige bewijsstukken aan te leveren, dat zij sinds 18 mei 2010 voor een bedrag van minimum 85.000 euro geïnvesteerd heeft in de stedelijke sportinfrastructuur. De gemeenteraad keurde de dading goed. (VDT)