Buurtcomité Veldborn viert 10-jarig bestaan

Foto Vanessa Dekeyzer

Buurtcomité Veldborn bestaat tien jaar en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Het buurtcomité ontstond tien jaar geleden met de steun van de Boudewijnstichting. "De deur van het buurtcomité staat altijd open voor mensen die graag actief hun steentje willen bijdragen in de werking van het buurtcomité of van de buurt", zegt Frans Theys, directeur Ouderenzorg. "Dankzij de talrijke helpende handen organiseert het buurtcomité jaarlijks verschillende activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Nieuwe ideeën of deelname aan de activiteiten blijven uiteraard welkom." Dankzij ondersteuning en mantelzorg slaagt 85 procent van de 75-plussers er in om thuis te blijven wonen. De Alexianen Zorggroep Tienen steunt verschillende initiatieven om een actief en sociaal leven bij ouderen te stimuleren, door onder meer vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken en te ondersteunen. "Zij vormen een belangrijke schakel in de zorg. De 'thuiszorgondersteunende' activiteiten dragen hiertoe bij. Door de buurtgerichte werking, waartoe het buurtcomité bijdraagt, leren omwonenden elkaar beter kennen en ondersteunen zij elkaar", aldus Frans Theys. De voorbije jaren groeiden enkele activiteiten uit tot vaste waarden in de Veldbornstraat, zoals de organisatie van de kaas- en wijnavond en de jaarlijkse buurtquiz in oktober. In december neemt het buurtcomité steevast deel aan de kerstmarkt van WZC Sint-Alexius, met een stand met pannenkoeken, glühwein en chocolademelk.


(VDT)