Bestuur Kwixx neemt ontslag

HANDELSVERENIGING ZIET BUDGET TERUGVALLEN NA AANPASSING PROMOTAKS

Het bestuur van Kwixx, bij zijn oprichting in september 2014.
Foto Baert Het bestuur van Kwixx, bij zijn oprichting in september 2014.
Exact een jaar na de oprichting van de handelsvereniging Kwixx heeft het bestuur zijn collectief ontslag aangeboden."Nu de promotaks, die de inkomsten voor onze werking garandeert, aangepast wordt, weten we niet welke werkingstoelage we nog zullen krijgen", zegt aftredend voorzitter Bart Debbaut. "Als daar duidelijkheid over is, willen we met Kwixx een doorstart maken."

Begin september nam het schepencollege van Tienen de beslissing om de promotaks af te schaffen voor de randgemeenten en die enkel nog te heffen binnen de Vesten, het zogenaamde kernwinkelgebied. Bovendien worden de taksen voor de kleinere handelszaken verlaagd van 250 naar 200 euro. "Dat de promotaksen in de deelgemeenten afgeschaft wordt, is een logische beslissing", zegt Thijs Paepen, aftredend ondervoorzitter van Kwixx. "We hebben van bij de start van de handelsorganisatie gezegd dat het heffen van taksen bij handelaars in de dorpen geen cadeau was." Maar de verlaging van de taks van 250 naar 200 euro voor kleine handelszaken, die er bovenop komt, is voor Kwixx een stap te ver. "We hebben bij de start van Kwixx gekozen voor een samenwerking op basis van een begrote werkingstoelage van 150.000 euro", aldus Peter Vandevelde, secretaris van Kwixx. "Die moest volledig komen van de inning van de promotaksen. Na de afschaffing van de taksen in de kerkdorpen en de verlaging voor de meeste handelaars vragen we ons af wat daar nog van over blijft."

Populaire maatregel

"Promotaksen verlagen of deels afschaffen is misschien een populaire maatregel", zegt Carlo Declercq, verantwoordelijke voor de ledencommunicatie bij Kwixx. "Maar er moet ook boter bij de vis zijn. In Sint-Truiden kan de handelsorganisatie Tru d'Or rekenen op een totaal budget van ruim 300.000 euro. De promotaksen in de meeste gemeenten liggen bovendien fors hoger dan in Tienen."


"We zullen nu bekijken hoe we de financiële lasten kunnen verdelen tussen handelaars en stad", zegt schepen van Middenstand, Wim Bergé (CD&V). "We begrijpen de beslissing van Kwixx aangezien we met de aanpassing van de promotaks een andere situatie gecreëerd hebben. Waar we absoluut naartoe willen, is een handelsvereniging in Tienen." Hiermee verwijst de schepen ontegensprekelijk naar de huidige toestand, waarbij handelaars van de Leuvensestraat zich afzetten tegen Kwixx en een eigen handelaarsvereniging oprichtten. "Om een goed draaiend handelscentrum te bekomen moeten alle neuzen in dezelfde richting wijzen", zegt schepen Bergé. "We zullen dan ook snel een dialoog aangaan met alle handelaars. En ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen."

Vzw Leuvensestraat

Al lijkt dat nog geen evidente zaak. "Het is een verstandige beslissing van het bestuur van Kwixx om ontslag te nemen", zegt Peter Bundervoet van de vzw Leuvensestraat. "Met Kwixx is het fout gelopen omdat er geen plan was voor het handelscentrum en ook omdat Kwixx enkel voor de leden werkte, terwijl elke handelaar de promotaks moest betalen. Overleg werd er amper gepleegd. Ik denk dat we nu eerst en vooral met alle handelaars en met het nieuwe stadsbestuur een strategie voor Tienen moeten uitdenken en dan pas gaan beslissen over de invulling van postjes. In het verleden gebeurde dat helaas in omgekeerde richting."


Kwixx werkt wel verder aan de lopende zaken, zoals de medewerking aan de Dag van de Klant en de Kweikersparade. Op zondag 4 oktober neemt Kwixx deel aan de nationale Sunday Shopday.