Als je klasje in het bos ligt: Zwitserse natuurpedagogen brengen bezoek aan De ToverWijzer

De Toverwijzer kreeg bezoek van Zwitserse natuurpedagogen
RV-repro Bollen De Toverwijzer kreeg bezoek van Zwitserse natuurpedagogen
Tijdens hun reis naar België brachten natuurpedagogen van het Zwitserse expertisecentrum Lernen mit den Natur SILVIVA een bezoek aan de methodeschool De ToverWijzer in Tienen. Ze begeleidden beide kleuterklassen van De ToverWijzer bij Outdoor Learning in het winterbos bij Binkom.

Centraal in de werking van de stichting SILVIVA staat het buiten leren. Tot haar hoofdactiviteiten horen de vorming van leerkrachten en natuurpedagogen, het ontwikkelen van een natuurpedagogisch aanbod en de inzet voor duurzame natuuronderwijsconcepten met de overheid in binnen- en buitenland. De studiereis naar België was vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen en methoden. SILVIVA is onder meer de uitgever van het boek “Les enfants des bois” van auteur Sarah Wauquiez en “L’école à ciel ouvert”.

“Wetenschappelijke studies tonen reeds lange tijd aan dat leren in de natuur niet enkel positieve effecten heeft op de motorische ontwikkeling en gezondheid, maar nagenoeg alle gewenste competenties bevordert: van creativiteit en concentratie door Flow-Learning, tot zelfvertrouwen, veerkracht, sociale vaardigheden en gemeenschapszin... Kinderen hebben het recht om in de natuur te zijn en als hun liefde voor en verbondenheid met de natuur van meet af aan wordt ondersteund, is het voor hen gemakkelijker om er later verantwoord mee om te gaan”, klinkt het bij De ToverWijzer.

Natuur benadrukken

“De natuur is een centraal element in methodeschool De ToverWijzer en is verweven in alle haar projecten en vakken. In de kleuterklassen heeft Outdoor Learning al een formele plaats gevonden in het programma en wordt aangeboden als “Immersion Française” in samenwerking met ouders met de juiste ervaring. In de toekomst willen we het element natuur nog meer benadrukken en Outdoor Learning in alle klassen verankeren”, besluit de school.