Agora overhandigt cheque aan Toegankelijk Tienen

Foto Bollen

Agora Tienen werd een jaar geleden opgericht. Het is een jonge club van veertien4 dames die door het organiseren van vergaderingen en activiteiten een vriendschapsband opbouwen. Het ondersteunen van maatschappelijke en sociale doelen is eveneens hun moto. Zopas overhandigden zij voor de eerste maal een cheque van 500 euro aan de Werkgroep Toegankelijk Tienen. Deze sociaal geëngageerde groep spant zich in om de stad Tienen toegankelijker te maken. Naast een actief beleid voor betere en aangepaste voetpaden zorgt de werkgroep ook voor het gratis uitdelen van oprijplaten aan Tiense handelaars en horecazaken. Met hun financiële steun hoopt Agora Tienen er toe bij te dragen dat Toegankelijk Tienen meer acties kan ontplooien ten voordele van personen met een beperking.


(VDT)