Affilips steunt renovatie Huis in de Stad

Foto Vanessa Dekeyzer

Huis in de Stad vzw is gestart met het derde deel van de vernieuwing en renovatie van de gebouwen aan de Hamelendreef. De administratieve ruimtes en de vergaderzalen voor personeel worden vernieuwd en aangepast in functie van de huidige noden. "Het achterste gedeelte van de gelijkvloerse verdieping zal volledig plaats maken voor extra woongelegenheid voor personen met een beperking", zegt directeur Hilde Van Goethem. "Hierdoor kunnen extra woonplaatsen aangeboden worden aan personen die al langere tijd op zoek zijn naar een geschikte woonmogelijkheid in de Tiense regio. "


Voor deze werken is geen subsidie voorhanden. De firma Affilips NV heeft zich echter andermaal geëngageerd om een deel van het investeringsbedrag hiervoor ter beschikking te stellen. Voor de inrichting van het gezamenlijk leefgroepgedeelte overhandigde algemeen directeur-bestuurder van Affilips NV, Roger Van Geerteruy, aan de directie van Huis in de Stad vzw een cheque van 15.000 euro.


(VDT)