Activeringsbeleid van OCMW werpt vruchten af

Het OCMW kon in 2016 aan 26 cliënten een tewerkstelling in het kader van een sociale tewerkstelling aanbieden. Twaalf daarvan stroomden door naar een het reguliere arbeidscircuit. "Het oprichten van een volwaardige cel tewerkstelling binnen ons OCMW heeft zeker bijgedragen tot dit succes", zegt OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld).

Het OCMW Tienen zet volop in op de activering van zijn cliënten op de arbeidsmarkt. "In totaal werden 52 OCMW-cliënten het voorbije jaar geactiveerd", zegt Delvaux. "Om personen, gerechtigd op een leefloon, optimale kansen te geven op een volwaardige reïntegratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort."

De OCMW-wet voorziet hierin in het kader van een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. "Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal participanten, maar die groep wordt nog voortdurend uitgebreid. Voor mensen uit de kansengroepen met weinig ervaring of referenties, dikwijls zonder enig diploma, kan een tewerkstelling een positieve ervaring zijn. Dit laat hen toe te ontdekken wat tot hun mogelijkheden behoort en ze krijgen opnieuw een positiever zelfbeeld", meent de OCMW-voorzitter.

Opleidingen op maat

Een tweede speerpunt vormen de opleidingen op maat in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). "Het opzet hiervan is OCMW-cliënten arbeidsattitude bij te brengen en hen intensief te begeleiden in hun zoektocht naar werk", aldus Delvaux. Momenteel volgen 14 uiterst gemotiveerde OCMW-cliënten een of andere opleiding."

"Maar de kers op de taart vormen uiteraard de cliënten die doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt", aldus Bram Delvaux. "Het verheugt mij dan ook te kunnen vaststellen dat we er in 2016 in geslaagd zijn om 12 cliënten toe te leiden naar een betaalde tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. Het oprichten van een volwaardige cel tewerkstelling binnen ons OCMW heeft zeker bijgedragen tot dit succes. Reden temeer dus om op de ingeslagen weg verder te werken en zelfs nog een versnelling hoger te schakelen."

(VDT)