Aantal inwoners stijgt verder

Op 31 december telde de stad 34.361 inwoners, waarmee de kaap van 35.000 inwoners dichterbij komt. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken. "Het inwonersaantal van de stad Tienen is voor het twaalfde jaar op rij toegenomen", zegt schepen van Burgerzaken, Ine Tombeur (N-VA). "Op 31 december 2015 waren er 34.169 personen in het bevolkingsregister ingeschreven, een jaar later zijn er dat 34.361. In vergelijking met vijf jaar geleden is het bevolkingsaantal toegenomen met 4,3 procent. Verwacht wordt dat deze tendens blijft aanhouden, mede dankzij de nieuwe woonprojecten die op stapel staan, zoals 't Lyceum, Park Passionisten en Hertogensite. Het aantal gezinnen is van 15.469 gestegen tot 15.598 sinds 31 december 2015. De 65-plussers maken 21,1 procent van de Tienenaars uit."


(VDT)