"Waarom hier geen Gouden Kruispunt?"

NIEUWE HANDELSZONE AAN LEUVENSELAAN IS VOLGENS N-VA PLUSPUNT VOOR STAD

Schepen Ine Tombeur (r.) op de site waar de detailhandel zou kunnen komen.
Foto Bollen Schepen Ine Tombeur (r.) op de site waar de detailhandel zou kunnen komen.
N-VA Tienen staat achter een site voor de ontwikkeling van grootschalige detailhandel aan de Leuvenselaan. "Nu gaan Tienenaars naar het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge of naar Sint-Truiden voor grootschalige detailhandel zoals de Action of Orchestra. Waarom zouden we dit aanbod niet in onze stad kunnen voorzien?", vraagt lijsttrekker Ine Tombeur zich af.

"Bovendien kan de ontwikkeling van een dergelijke site meer dan 120 voltijdse arbeidsplaatsen creëren", gaat huidig schepen Ine verder. "Dat is werk in eigen streek, een belangrijk punt voor onze partij. We vergeten de handelaars in het kernwinkelgebied daarbij niet. Onze partij zal aan projectontwikkelaar GL-Group vragen om een eenzijdige verbintenis te sluiten om versterkende maatregelen te nemen voor ons kernwinkelgebied. Wij kunnen bijvoorbeeld vragen dat zij ook een keten aantrekken die zich in het kernwinkelgebied kan vestigen. En ook als stadsbestuur kan je acties ondernemen om de kern te versterken."

Veel te zware belasting

Op de website van GL-Group staat te lezen dat de commercialisatie voor een nieuw retailpark van 28.000 vierkante meter en 950 parkeerplaatsen gestart is. Waar dat park precies moet komen, is nog onduidelijk. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is alvast geen voorstander. "Dit is een regelrechte bedreiging voor de handel in de stad, die het al niet makkelijk heeft. Bovendien is het project in zijn huidige vorm een veel te zware belasting op vlak van verkeer op de Leuvenselaan, de Leuvensesteenweg en de Vesten. Dat bleek trouwens op degemeentelijke begeleidingscommissie, een overleg met afdeling Wegen en Verkeer en mobiliteit van de Vlaamse Overheid. De projectontwikkelaar stelt drie bijkomende verkeerslichten voor, aan het kruispunt Leuvenselaan-Invalsweg, aan de inrit van het project op de Leuvenselaan en aan het kruispunt Withuisstraat-Leuvenselaan. Dat is gewoon niet mogelijk omdat de afstand tussen de verkeerslichten te kort is."

Stadshandel eerst

Bij handelaarsvereniging Kwixx is er toch enige ongerustheid te horen. "Er wordt gesproken over ingebouwde garanties voor de handelskern, zoals bijvoorbeeld het feit dat een keten die op de Leuvenselaan een zaak opent, haar bestaande winkel in het centrum niet mag sluiten. Maar is zoiets juridisch afdwingbaar vragen we ons af. Als een winkel niet meer rendabel is en sluit, dan is daar vermoedelijk weinig over te zeggen. Wij vinden dat het de eerste taak van de stad is om het handelsgebeuren in de stad te versterken. Er zijn de laatste tijd al heel wat winkels, waaronder vaste waarden, verdwenen en de lege ruimtes geraken niet opnieuw ingevuld.


Wanneer er dan nog een handelszone op de rand van de stad bijkomt, waar men 950 gratis parkeerplaatsen aanbiedt, terwijl de mensen in de stad 1,50 euro per uur parkeergeld moeten betalen, dan vraag je om nog meer problemen. N-VA spreekt van 120 bijkomende arbeidsplaatsen, maar je moet wel oppassen dat er geen 150 in de stad verloren gaan!"