"Waaiberg is nachtmerrie voor fietsers"

GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIES VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKER IN KAART GEBRACHT

De Milieuadviesraad (MAR) heeft met behulp van inwoners de 'fietsnachtmerries' van Tienen in kaart gebracht. De lijst bevat alle gevaarlijke punten en wegen waar fietsers zich onveilig voelen in het verkeer. Met stip op nummer één is de Waaiberg, vooral tijdens schooldagen. De MAR stelt voor om er een fietsstraat van te maken.

"Je hebt maar liefst drie scholen op de Waaiberg, wat voor heel drukte zorgt bij aanvang en eindtijden van de schooluren", zegt MAR-voorzitter Marcel Jonckers. "Fietsers moeten dan tussen de auto's door zigzaggen en dat levert uiteraard gevaarlijke situaties op. Dat er wagens dan nog eens op de voetpaden geparkeerd staan, en dit vaak met draaiende motoren, helpt natuurlijk ook niet. We vinden dat het tot de taak van de politie behoort om de bestuurders er attent op te maken dat dit verboden is, en in een tweede fase te verbaliseren. Eventueel kan onze raad een nieuwe actie ondernemen tegen fijn stof en flyers 'motors uit voor een frisse snuit' uitdelen. Het is nuttig dat de scholen via de leerlingen ook informatie verspreiden. Dit kan wellicht mee opgenomen worden in het overleg tussen de scholen en de preventiedienst."

Omweg met fiets

Marie Jamart, directeur van de VIA basisschool onderaan de Waaiberg, juicht elk initiatief om de Waaiberg verkeersveiliger te maken toe. "Mijn collega's, die per fiets naar school komen, proberen steeds de Waaiberg te vermijden omdat het er zo druk is. Zij nemen de Houtemstraat, vervolgens de Gilainstraat en dan linksaf naar de school. Heel wat leerlingen rijden op die manier, zodat ze de Waaiberg niet moeten afrijden." Algemeen directeur van de VIA, Mieke Pieters, is zelf een fervent fietser. "Het is behoorlijk gevaarlijk op de Waaiberg, zowel 's morgens als 's avonds, wanneer de bussen er zijn. Ook ouders die hun kinderen voor de schoolpoort willen afzetten, maken het moeilijk. Gelukkig zorgen de leerkrachten ervoor dat er veilig kan overgestoken worden. Ook doorgaand verkeer naar de Oude Vestenstraat en naar het Atheneum is moeilijk voor fietsers."

Afsluiten tijdens school

De MAR wil van Waaiberg een fietsstraat maken. "Misschien is het een optie om deze straat op de schooluren tijdelijk af te sluiten voor auto's. Dit is vooral voor kinderen veel veiliger en stimuleert ook om meer te voet of met de fiets naar school te gaan. Evenwel dient er dan een parkeergelegenheid in de omgeving voorzien te worden voor de ouders met kleine kinderen."

"Van de Waaiberg een fietsstraat maken is een optie, maar het is niet evident, onder andere omwille van de combinatie met openbaar vervoer", meent schepen van Mobiliteit en Leefmilieu, Tom Roovers (Groen). "Maar de concentratie aan de scholen baart betreffende mobiliteit toch zorgen. Daarom hebben we op het laatste directieoverleg afgesproken om binnenkort samen te zitten met de aanpalende scholen om te bekijken welke scenario's mogelijk en wenselijk zijn."

De Waaiberg is tijdens het begin en einde van de schooldag een echte chaos van fietsers, voetgangers en auto's.
Bollen De Waaiberg is tijdens het begin en einde van de schooldag een echte chaos van fietsers, voetgangers en auto's.